Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1622/2006 de stabilire a unei acțiuni comunitare în favoarea evenimentului "Capitala europeană a culturii" pentru anii 2007-2019
Număr celex: 32006D1622

Modificări (1)

În vigoare de la 03 noiembrie 2006 până la 03 mai 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA NR. 1622/2006/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 24 octombrie 2006
de stabilire a unei acțiuni comunitare în favoarea evenimentului
"Capitala europeană a culturii" pentru anii 2007-2019

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 151,

având în vederea propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Decizia nr. 1419/1999/CE a Parlamentului European și a Consiliului3 a stabilit o acțiune comunitară în favoarea evenimentului "Capitala europeană a culturii" pentru anii 2005-2019.

(2) Un studiu al rezultatelor obținute de către evenimentul "Capitala europeană a culturii" până în 2004 a demonstrat că acesta are un impact pozitiv în ceea ce privește rezonanța mediatică, dezvoltarea culturală și turistică și recunoașterea din partea locuitorilor a importanței alegerii orașului lor. Cu toate acestea, această acțiune trebuie în continuare ameliorată, ținându-se seama în special de efectul său pe termen lung asupra dezvoltării culturale a orașului și a regiunii în cauză.

(3) Permițând orașelor să implice regiunea lor, inclusiv orice insulă, poate fi atins un public mai larg și impactul manifestării poate fi amplificat.

(4) Părțile interesate de eveniment au atras atenția asupra problemelor legate de procedura de selecție stabilită prin Decizia nr. 1419/1999/CE și au recomandat o monitorizare a propunerilor, în special în vederea consolidării dimensiunii lor europene, ameliorării competiției și redefinirii rolului comitetului.

(5) Importanța și impactul evenimentului "Capitala europeană a culturii" necesită instaurarea unei proceduri de selecție mixtă, în care să intervină eșalonul național și cel european și introducerea unui element solid de monitorizare și consultare, în scopul integrării componentei naționale și întăririi dimensiunii europene.

(6) Faza pregătirii evenimentului este de o importanță primordială pentru reușita sa, în conformitate cu obiectivele acțiunii.

(7) Pentru a garanta valoarea adăugată europeană a acțiunii, este necesară o fază de monitorizare după desemnare, în cursul căreia se veghează, pe de-o parte la respectarea criteriilor fixate pentru programul cultural și, pe de altă parte, la acordarea de consiliere de specialitate și de asistență.

(8) Trebuie să fie instituit un comitet compus din șase experți naționali și din șapte experți europeni. Comitetul în întregime, cuprinzând treisprezece experți ("comitet de selecție") trebuie să supervizeze faza de selecție până la desemnarea orașului. Doar cei șapte experți europenei din comitet ("comitet de monitorizare și de consiliere") trebuie să supervizeze procesul de monitorizare și să acorde consiliere "Capitalelor europene ale culturii" în timpul fazei de monitorizare până la manifestare.

(9) În scopul susținerii și orientării, atât pentru orașele candidate cât și pentru orașele desemnate, trebuie înființat un website cu tema "Capitale europene ale culturii" (candidatură, selecție, punere în aplicare și legături), întreținerea website-ului trebuind să fie asigurată în permanență și actualizările trebuind să fie efectuate în mod regulat de către Comisie.

(10) Este important să fie încurajată difuzarea bunelor practici, în special pentru a garanta valoarea adăugată europeană a acțiunii. De aceea rețelele constituite de către fostele "Capitale europene ale culturii" trebuie să fie încurajate a juca un rol constructiv împărtășind experiența lor și cele mai bune practici cu viitoarele "Capitale europene ale culturii", în special în cadrul schimburilor din timpul fazei de pregătire.

(11) Este important să fie recompensată, prin înmânarea unui premiu sub forma unei sume de bani, calitatea programului prin raportare la obiectivele și la criteriile fixate pentru acțiune și în special valoarea adăugată europeană.

(12) Pentru a garanta efectul pe termen lung al evenimentului "Capitala europeană a culturii", inițiativa și structurile și capacitățile create în acest context ar trebui folosite ca fundament al unei strategii de dezvoltare culturală durabilă pentru orașele în cauză.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...