Revista Romana de Jurisprudenta nr. 1/2016

12. Ordonanța președințială în materia contenciosului administrativ
de Andreea Tabacu

01 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Presiding judge’s order in the contentious administrative matter

Abstract

As it is admissible in the contentious administrative matter, the presiding judge’s order depends on the cumulative fulfilment of the requirements established under art. 997 para. (1) of the Code of civil procedure.

Rezumat

Fiind admisibilă în contencios administrativ, ordonanța președințială este condiționată de îndeplinirea cumulativă a cerințelor instituite de art. 997 alin. (1) C. proc. civ.

- C. proc. civ.: art. 997, art. 1000

- Legea nr. 554/2004: art. 20

(Curtea de Apel Pitești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 857 din 5 noiembrie 2015, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de judecător dr. Andreea Tabacu*)

Prin cererea formulată la data de 29 aprilie 2015, reclamantul C.C., în contradictoriu cu pârâții Consiliul local al comunei S. și comuna S., prin Primar, a solicitat, pe calea ordonanței președințiale, obligarea de urgență a pârâtelor la introducerea sa în biroul ce îi revine și predarea cheilor, actelor și tuturor bunurilor ce îi sunt necesare în desfășurarea activității de viceprimar. A solicitat ca măsura să fie luată până la soluționarea irevocabilă a cauzei cu nr. 1276/109/2015, aflată pe rolul Tribunalului Argeș, ce are ca obiect anularea Hotărârii nr. 2 din 5 februarie 2015 și Hotărârii nr. 3 din 5 februarie 2015.

În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat ca activitatea trenează în lipsa sa, toate hotărârile consiliului fiind suspendate de Prefectul județului Argeș, întrucât consiliul actual este invalidat de acesta. A mai menționat reclamantul că a solicitat anularea hotărârilor prin care ar fi încetat mandatul său și al numitului C.M., dar și hotărârile prin care au fost validați în locul lor alți doi consilieri, la adoptarea acestor hotărâri nu a existat cvorum, acestea fiind astfel nestatutare.

Tribunalul Argeș, secția civilă, prin sentința civilă nr. 708 din 23 iunie 2015, a respins acțiunea, reținând următoarele:

Prin H.C.L. S. nr. 2 din 5 martie 2015 (fila 4), Consiliul local a luat act de încetarea mandatului de consilier local al reclamantului, declarând vacant locul de consilier al acestuia.

Din conținutul adresei nr. 9674 din 20 martie 2015 (fila 8) coroborat cu certificatul de grefă rezultă că Prefectul județului Argeș a inițiat acțiune de anulare a H.C.L. S. nr. 2 din 5 martie 2015, printre altele, iar prin încheierea din 18 mai 2015, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr. 1276/109/2015/a1, potrivit art. 3 alin. (1) și (3) din Legea nr. 554/2004, până la soluționarea cauzei nr. 1346/109/2015, actul administrativ atacat de Prefect este suspendat de drept.

Prin înscrisurile depuse la dosarul cauzei, reclamantul a dovedit împrejurarea că hotărârea prin care mandatul sau de consilier a încetat este suspendată de drept. Per a contrario, acesta este în desfășurarea mandatului până la soluționarea cauzei nr. 1346/109/2015.

Reclamantul a solicitat prin acțiune obligarea de urgență a pârâtelor la introducerea sa în biroul ce îi revine și predarea cheilor, actelor și tuturor bunurilor ce îi sunt necesare în desfășurarea activității de viceprimar.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...