Revista Romana de Jurisprudenta nr. 1/2016

9. Acțiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul Legii nr. 15/1990. Necesitatea parcurgerii procedurii prevăzute de H.G. nr. 834/1991
de Marian Budă

01 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Proceedings for acquiring the ownership right by operation of Law no. 15/1990. The need for running the procedure provided under the Government decision no. 834/1991

Abstract

As the assets of the former State units, which were taken over by the newly established companies according to Law no. 15/1990, only a right of use might be found over the lands related to the buildings where the respective companies intended to carry on their activity, a special procedure was provided under the Government Decision no. 834/1991 for these new companies be able to acquire the ownership right over the respective lands.

This procedure is not administrative, prior, but it is the legal procedure according to which the state-owned companies established according to Law no. 15/1990 may acquire the ownership right over the lands in use, and there is no other legal possibility to acquire the ownership title over these lands.

Consequently, it cannot be upheld in any case that the lands take part of the category of those assets to which art. 18, art. 19 and art. 20 of Law no. 15/1990 refer, as the companies established according to this law by the reorganization of the former State economic units had only the ability (qualification) to acquire the ownership right over these lands, however, only after running the procedure provided under the Government Decision no. 834/1991, and it cannot be upheld that the ownership right over the lands used by these units may be acquired by operation of law, as such, and not after running the procedure provided under this Government Decision.

Rezumat

Întrucât în patrimoniul fostelor unități de stat, care a fost preluat de către societățile comerciale nou constituite în baza Legii nr. 15/1990, nu se regăsea decât un drept de folosință asupra terenurilor aferente construcțiilor în care acestea urmau să-și desfășoare activitatea, a fost prevăzută prin H.G. nr. 834/1991 o procedură specială pentru ca aceste noi societăți să poată dobândi dreptul de proprietate asupra respectivelor terenuri.

Această procedură nu este una administrativă, prealabilă, ci este procedura legală potrivit căreia societățile comerciale cu capital de stat înființate potrivit Legii nr. 15/1990 pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor avute în folosință, neexistând o altă posibilitate legală de a obține titlul de proprietate asupra acestor terenuri.

Prin urmare, nu se poate reține în niciun caz că terenurile fac parte din categoria bunurilor la care se referă art. 18, art. 19 și art. 20 din Legea nr. 15/1990, societățile comerciale înființate în baza acestei legi prin reorganizarea fostelor unități economice de stat având doar aptitudinea (vocația) de a dobândi dreptul de proprietate asupra acestor terenuri, însă numai după parcurgerea procedurii prevăzute de H.G. nr. 834/1991, neputându-se reține că dreptul de proprietate asupra terenurilor folosite de aceste unități poate fi dobândit prin efectul legii, ca atare, și nu după parcurgerea procedurii prevăzute de această hotărâre de Guvern.

- Legea nr. 15/1990: art. 18, art. 19, art. 20

- H.G. nr. 834/1991

- O.U.G. nr. 88/1997: art. 321, art. 322

(Înalta Curte de Casație și Justiție, secția a II-a civilă, decizia nr. 2474 din 26 noiembrie 2015, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de judecător dr. Marian Budă*)

A. Obiectul cererii introductive

1. Prin cererea formulată la data de 5 iunie 2013, înregistrată pe rolul Tribunalului București sub nr. xx677/3/2013, reclamanta A.C.C. SA a chemat în judecată pe pârâtul Municipiul București, prin Primar General, solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să constate că, prin efectul art. 16-20 din Legea nr. 15/1990, reclamanta este proprietara activului teren situat în București, str. T.G. nr. 26 A, sector 4, în suprafață de 4455 mp, aferent clădirilor Bloc C1 (nr. 24 B), Bloc C2 (nr. 24 A) și Bloc C3 (nr. 26 A).

Prin încheierea de ședință de la 2 octombrie 2013 pronunțată în dosarul nr. xx677/3/2013 al Tribunalului București, secția a V-a civilă, s-a dispus înaintarea dosarului secției a VI-a a Tribunalului București pentru repartizarea unui complet specializat în judecarea litigiilor cu profesioniști. Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a VI-a civilă, la data de 4 decembrie 2013, sub nr. xx677/3/2013*.

La termenul de judecată din 5 martie 2014 au fost unite cu fondul cauzei excepția lipsei calității procesuale pasive și excepția inadmisibilității, invocate de pârât.

B. Hotărârea primei instanțe

2. Prin sentința civilă nr. 3651 din 23 iulie 2014, Tribunalul București a respins, ca neîntemeiate, excepțiile lipsei calității procesuale pasive a pârâtei și a inadmisibilității acțiunii, a admis cererea și a constatat că reclamanta este proprietarul terenului indicat în acțiune.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...