Revista Romana de Executare Silita (Universul Juri nr. 2/2016

11. Executarea silită nejustificată a unei hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit legături personale cu minorul. Aplicarea principiului executării de bunăvoie. Modalitatea concretă a executării de bunăvoie
de Cosmin Radu Mitroi

30 iunie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

C. proc. civ.: art. 622, art. 910, art. 911 alin. (1) teza finală și urm.

Art. 910 și urm. C. proc. civ. conțin anumite dispoziții speciale în cazul minorilor, însă aceste prevederi sunt aplicabile numai în cazul unei executări silite propriu-zise, nu și pentru situația în care obligația se execută de bunăvoie.

Având în vedere specificitatea și natura obligațiilor în materie de legături personale cu minorii, executarea de bunăvoie de către debitoare a sentinței civile nu presupune inițiativă și acțiuni din partea acesteia, ci creditorului îi revine în sarcină să solicite debitoarei să îi permită exercitarea dreptului stabilit prin hotărâre, debitoarea având obligația de a nu face nimic de natură a împiedica exercitarea dreptului creditorului.

Tribunalul Teleorman, secția civilă, decizia civilă nr. 136 din 11 februarie 2016, definitivă (speță trimisă, în rezumat, de judecător Cosmin Radu Mitroi)

Prin sentința civilă nr. 3037 din data de 15 septembrie 2015, Judecătoria Alexandria a admis contestația la executare formulată de contestatoarea C.C.N. în contradictoriu cu intimatul C.C.M., împotriva actelor de executare din dosarul execuțional nr. 176/2015 al BEJ R.F.A.M.

A anulat în întregime actele de executare ce formează obiectul dosarului nr. 176/2015 al BEJ R.F.A.M.

A respins cererea de suspendare a executării silite ca rămasă fără obiect și a luat act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut următoarele:

"Prin sentința civilă nr. 2053 din 14 mai 2015 pronunțată de Judecătoria Alexandria, a fost admisă cererea de ordonanță președințială formulată de intimatul C.C.M. și i s-a încuviințat să aibă legături personale cu minorul C.H.S. în prima și a treia săptămână a fiecărei luni începând de vineri ora 18.00 până duminică ora 16.00. După cum rezultă din actele de la dosar, contestatoarei i-a fost comunicată sentința la data de 22 mai 2015 (într-o zi de vineri).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...