Revista Romana de Jurisprudenta nr. 1/2016

3. Problematica aplicării deficitare a actelor normative recente privind majorarea salariilor angajaților din cadrul administrației publice locale ce îndeplinesc atribuții de asistență socială
de Bogdan-Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche

01 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Inspector principal Bogdan-Dumitru Moloman*

Avocat Lazăr-Ciprian Ureche**

The issue of the weak enforcement of the recent normative acts regarding the increase of salaries of the employees of the local public administration who perform social assistance duties

Abstract

This is not the first time when the lawmaker’s striving regarding the enforceability of a normative act is not felt or understood, despite the express, clear and concise provision of its will.

This is also the case of the unjust interpretation of the legal provisions composing Law no. 293/2015 and the Government Emergency Ordinance no. 27/2014 regarding the method of calculation of the salary for the month of December 2015 of the persons performing social assistance duties.

In this study, the authors try to make an analysis regarding the enforceability of the previously mentioned legal provisions with reference to a real case in the local public administration, by pointing out the perspective which includes the correct solution in such a case.

Keywords: salary increases; staff performing social assistance duties; local public administration rezumat

Nu este prima dată când năzuința legiuitorului cu privire la aplicabilitatea unui act normativ nu este intuită sau înțeleasă, în pofida stipulării exprese, clare și concise a voinței acestuia.

Este și ipoteza interpretării injuste a dispozițiilor legale ce alcătuiesc Legea nr. 293/2015 și O.U.G. nr. 27/2015 cu privire la modul de calcul al salariului aferent lunii decembrie 2015 al persoanelor ce îndeplinesc atribuții de asistență socială.

În prezentul studiu, autorii încearcă o analiză privind aplicabilitatea dispozițiilor legale anterior menționate cu trimitere la un caz real din administrația publică locală, evidențiindu-se perspectiva ce înglobează soluția corectă într-o atare ipoteză.

Cuvinte-cheie: măriri salariale; personal cu atribuții de asistență socială; administrație publică locală; Legea nr. 293/2015; O.U.G. nr. 27/2015

Din capul locului, ținem să facem precizarea că prezentul opuscul are ca punct de pornire o situație atât faptică, cât și juridică reală, din administrația publică locală, situație care, indubitabil, poate fi multiplicată și în alte instituții publice de la nivel național.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...