Revista Romana de Jurisprudenta nr. 3/2017

20. Medic în cadrul unei instituții sanitare de stat. Luare de mită. Elemente constitutive. Diferențiere față de infracțiunea de primire de foloase necuvenite. Inexistența provocării
de Delia Purice, Anca Daniela Moldovan

31 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Medical practitioner within a State sanitary unit. Bribery. Constituent elements. Differentiation from the offence of receiving undue benefits. Inexistence of challenge

Abstract

Bribery is an instantaneous offense that is consumed when the official has received, claimed, accepted or refused to remit money or other undue benefits, in order to fulfill, to not perform or to delay the performance of an act that he was bound by his duties or performed an act contrary to these duties.

Judicial practice has consistently confirmed this view by repeatedly stating that, as long as the bribery offense is consumed at the time when officials receive the promise of money or other benefits for the purposes outlined above, it’s irrelevant that the money or the promised benefits were given after the act.

Rezumat

Luarea de mită este o infracțiune instantanee, care se consumă în momentul în care funcționarul a primit, a pretins, a acceptat sau nu a respins banii ori alte foloase necuvenite, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini sau a întârzia efectuarea unui act la care era obligat potrivit îndatoririlor sale de serviciu ori a efectuat un act contrar acestor îndatoriri.

Practica judiciară a confirmat constant acest punct de vedere, statuând repetat că atâta vreme cât infracțiunea de luare de mită se consumă în momentul acceptării de către funcționari a promisiunii unor sume de bani sau alte foloase, în scopurile arătate mai sus, este lipsit de relevanță faptul că banii sau foloasele promise au fost date după efectuarea actului.

(Curtea de Apel Cluj, secția penală și de minori, decizia nr. 214/A din 15 februarie 2017, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de judecător Delia Purice* și judecător Anca Daniela Moldovan**)

Curtea reține că motivele de apel ale inculpatului sunt aceleași cu cele invocate în fața instanței de fond, cu titlu de apărări.

Solicitarea inculpatului de a se dispune achitarea sa în baza art. 16 lit. a) C. proc. pen. de sub învinuirea comiterii infracțiunii de luare de mită, susținând că aceasta nu există, nu poate fi acceptată, deoarece motivul invocat, constând în inexistența faptei, nu are corespondent în probele dosarului, acestea convergând indubitabil către confirmarea existenței infracțiunii, în condițiile cerute de latura obiectivă și subiectivă.

De altfel, pentru a putea invoca achitarea întemeiată pe art. 16 lit. a) C. proc. pen., inculpatul ar fi trebuit să dovedească faptul că nu a existat o faptă în materialitatea ei și nu neapărat penală.

Or, în cauză, inculpatul A.B. a recunoscut că a avut mai multe întâlniri și discuții cu denunțătoarea și fiica acesteia, fără conotații penale, în vederea efectuării intervenției chirurgicale asupra minorului și supravegherii evoluției ulterioare a stării de sănătate a acestuia, astfel că achitarea solicitată, fundamentată pe acest temei de drept, este neîntemeiată, nesprijinindu-se pe argumente de natură a zdruncina încrederea curții în justețea probatoriilor administrate.

Apărările inculpatului A. vor fi examinate punctual, de către Curte, prin prisma motivelor de apel formulate și a susținerilor din fața instanțelor, ținând cont de întreg probatoriul scris și testimonial al cauzei.

Vinovăția apelantului în săvârșirea infracțiunii de luare de mită rezultă în primul rând din denunțul martorei C.D. din 24 mai 2012 depus la organele de poliție (fila 6 vol. I u.p.). Astfel, martora arată că "La data de 20 mai 2012 nepotul meu C.E. în vârstă de 5 ani a fost internat la Spitalul de copii din (…) în urma unei fracturi la mâna stângă, urmând a i se face o intervenție chirurgicală de către medicul de gardă, ce era doctorul A., care mi-a spus că trebuie operat în acea noapte, eu fiind de acord, semnând pentru acest lucru într-o fișă de internare. În acea noapte copilul nu a fost operat, medicul a zis să vină mama băiatului, fiica mea. A doua zi, la 21 mai 2012, mama minorului C.D.F. s-a dus la medic împreună cu mine, unde l-a întrebat pe acesta dacă o să-l opereze pe minor, iar el ne-a spus să așteptăm, dându-ne de înțeles că trebuie să-i oferim bani pentru efectuarea operației, chemându-ne la el pe rând, atât pe mine, cât și pe fiica mea, amânând efectuarea operației.

La 22 mai 2012, medicul ne-a amânat din nou cu operația. Văzând acest lucru am împrumutat suma de 300 lei și i-am oferit medicului A., pentru a-l opera pe nepotul meu, însă acesta mi-a spus să-i dau bani după operație, când o să ne facem niște calcule. După ce i-am oferit bani, medicul, la 23 mai 2012, l-a operat pe minor și a căutat-o pe fiica mea, care i-a dat suma de 500 lei, pe care inculpatul a luat-o și i-a spus acesteia textual: «Sper că nu te-ai încadrat la suma asta, deoarece numai cotul costă 600 lei». Fiica mea, C.F., i-a comunicat că o să merg eu a doua zi la el și o să ne înțelegem pentru restul de bani".

Curtea reține că din conținutul denunțului din 24 mai 2012 rezultă fără echivoc că între denunțătoare și inculpatul A., la data de 22 mai 2012, a intervenit o înțelegere privind oferirea și, respectiv, acceptarea remiterii unei sume de bani, cuantum ce urma a se stabili după efectuarea intervenției chirurgicale, apelantul afirmând textual: "Banii să i se dea după operație, când o să ne facem niște calcule".

Din conținutul denunțului, Curtea reține că inculpatul nu a respins oferta sau promisiunea denunțătoarei C.D.

Denunțul reliefează că, după realizarea înțelegerii dintre denunțătoare și inculpat, respectiv după acceptarea promisiunii banilor, inculpatul, la 23 mai 2012, a efectuat intervenția chirurgicală asupra minorului, dar simultan, la aceeași dată, s-a arătat nemulțumit de suma de 500 lei oferită de martora C.F.D., după actul operator, mustrând-o textual: "Sper că nu te-ai încadrat la suma asta, deoarece numai cotul costă 600 lei".

Din același denunț rezultă că la 24 mai 2012, în virtutea înțelegerii intervenite la 22 mai 2012, în sensul că "banii să i se predea după operație, când o să ne facem niște calcule", inculpatul A. a mai primit 300 lei de la denunțătoarea C.D.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...