Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic) nr. 3/2017

13. Radierea din tabloul experților contabili ca urmare a condamnării penale. Necesitatea unei proceduri disciplinare
de Andreea Tabacu

31 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Deregistration from the roll of chartered accountants as a result of criminal conviction. The need for a disciplinary procedure

Abstract

In the case of fulfilment of the assumption regulated by art. 23 paragraph 2 of the Government Ordinance no. 65/1994, the deregistration becomes mandatory, and it is not necessary to follow a disciplinary procedure, as the negative consequences for the right to exercise the profession arise even under the criminal judgment, and therefore, the application of a disciplinary sanction for the same offence is not justified.

Rezumat

În situația îndeplinirii ipotezei reglementate de art. 23 alin. (2) din O.G. nr. 65/1994, devine obligatorie radierea, nefiind necesară urmarea unei proceduri disciplinare, consecințele negative asupra dreptului de exercitare a profesiei producându-se chiar prin hotărârea penală, astfel că aplicarea și a unei sancțiuni disciplinare pentru aceeași faptă nu se justifică.

- O.G. nr. 65/1994: art. 23 alin. (2)

(Curtea de Apel Pitești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 254 din 2 martie 2017, trimisă, în rezumat, de judecător dr. Andreea Tabacu*)

Asupra recursului de față, constată următoarele:

Prin cererea formulată la data de 8 iulie 2015 și înregistrată pe rolul Tribunalului A. sub nr. 3169/109/2015, reclamanta R.D., în contradictoriu cu pârâții CECCAR - Corpul Experților Contabili și Contabili Autorizați din România - Sediul Central, CECCAR - Corpul Experților Contabili și Contabili Autorizați din România - Filiala Județului A., a solicitat anularea Hotărârii/Deciziei de radiere nr. 37 din 3 aprilie 2015, precum și a Hotărârii din 30 martie 2014.

Reclamanta a arătat că sancțiunea ce trebuia aplicată ca urmare a condamnării sale penale trebuia să fie abaterea disciplinară ca sancțiune disciplinară, și nu radierea, prin interpretarea anumitor texte de lege în sensul cumulului de răspundere.

Radierea din Tabloul Corpului atrage după sine și interdicția de a profesa, măsură ce vine în contradicție cu hotărârea penală definitivă ce nu interzice exercitarea profesiei.

A precizat reclamanta că hotărârea contestată i-a fost adusă la cunoștință pe cale indirectă prin intermediul unei adrese de înaintare, că dispunerea radierii, în mod direct, în lipsa unei proceduri disciplinare, ar lipsi de conținut prevederea potrivit căreia fapta este sancționată ca abatere disciplinară și că nu este posibilă radierea fără sancțiunea prealabilă a interdicției dreptului de a exercita profesia.

Pârâtul CECCAR - Corpul Experților Contabili și Contabili Autorizați din România - Sediul Central a formulat întâmpinare (f. 34), invocând excepția necompetenței materiale a Tribunalului A., excepția lipsei calității procesual pasive a celuilalt pârât filială, iar referitor la soluționarea cauzei în fond s-a solicitat respingerea acesteia cu motivarea că la luarea măsurii s-au respectat dispozițiile legale, că nu este necesară declanșarea procedurii disciplinare și că adresa de înaintare nu poate fi contestată pe calea contenciosului administrativ.

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare (f. 51).

Asupra excepțiilor invocate, Tribunalul s-a pronunțat prin încheierea de ședință din 22 februarie 2016 (f. 105), cu motivarea cuprinsă în acea încheiere.

Prin cererea formulată la data de 8 iulie 2015 și înregistrată pe rolul Tribunalului A. sub nr. 3170/109/2015 reclamanta SC R.E. SRL, în contradictoriu cu pârâții CECCAR Sediul Central, CECCAR - Filiala Județului A., a solicitat anularea Hotărârii/Deciziei de radiere nr. 37 din 3 aprilie 2015, precum și a Hotărârii din 30 martie 2014. Motivele acțiunii sunt similare cu cele arătate în cauza cu nr. 3169/109/2015.

La data de 11 martie 2016, pârâții au invocat excepția de conexitate (f. 68) cu pricina nr. 3169/109/2015.

Prin încheierea de ședință din 1 aprilie 2016 s-a admis excepția invocată și s-a dispus conexarea dosarului nr. 3170/109/2015 la dosarul nr. 3169/109/2015.

Prin sentința nr. 627 din 13 iunie 2016, Tribunalul A. a respins acțiunile conexate.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...