Revista Romana de Jurisprudenta nr. 3/2017

12. Suportarea creanțelor fiscale împotriva întreprinderii individuale cu bunurile proprii ale persoanei fizice care a constituit întreprinderea
de Andreea Tabacu

31 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Coverage of tax claims against the sole trader with the own assets of the natural person who established the business

Abstract

In the design of the new Civil Code, the set up of dedicated assets or the division of the estate shows the natural person’s intent to limit the coverage of the assets over the entity (Sole Trader) to the assets dedicated to its activity. On the contrary, in the case of failure to set up dedicated assets, the natural person agrees that his/her entire estate should be dedicated to the activity carried out within the established entity, so that his/her debts shall be covered from the estate of the natural person.

As regards the sole trader, it results that, in the case of failure to setup the dedicated assets, the estate of the natural person shall cover all claims arising against the sole trader, and art. 2324 of the Civil Code exclusively takes into account the assumption of setting up the dedicated assets, which shall not be applicable in this case.

Rezumat

În concepția noului C. civ., constituirea unui patrimoniu de afectațiune sau realizarea diviziunii patrimoniului denotă intenția persoanei fizice de a limita acoperirea creanțelor asupra entității (ÎI) la bunurile afectate activității acesteia. Dimpotrivă, în situația neconstituirii unui patrimoniu de afectațiune, persoana fizică admite ca întregul său patrimoniu să fie afectat pentru activitatea desfășurată în cadrul entității constituite, astfel că datoriile acesteia vor fi acoperite din patrimoniul persoanei fizice.

În ceea ce privește întreprinderea individuală, rezultă că, în ipoteza neconstituirii patrimoniului de afectațiune, patrimoniul persoanei fizice va acoperi toate creanțele născute împotriva întreprinderii individuale, art. 2324 C. civ. având în vedere exclusiv ipoteza constituirii patrimoniului de afectațiune, care nu este incidentă în cauză.

- O.U.G. nr. 44/2008: art. 26

- C. civ.: art. 2324 alin. (4)

- Legea nr. 71/2011: art. 151

(Curtea de Apel Pitești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 42 din 12 ianuarie 2017, trimisă, în rezumat, de judecător dr. Andreea Tabacu*)

Asupra recursului de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului V., la 11 noiembrie 2015, sub nr. 3853/ 90/2015, precizată prin cererea de la fila 71 din dosar, contestatoarea M.P. a solicitat, în contradictoriu cu intimata Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice V., în baza art. 8 din Legea nr. 554/2004, anularea înscrisului intitulat "Referat", cu nr. 98118 din 13 mai 2015, emis de DGRFP Craiova - AJFP V., cât și a răspunsului la plângerea prealabilă, adresa nr. 170039 din 27 august 2015.

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii, în principal, ca fiind inadmisibilă, iar, în subsidiar, ca neîntemeiată.

Prin sentința nr. 853 din 26 mai 2016, Tribunalul V. a respins contestația ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs M.P., solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii și, în rejudecare, admiterea cererii, așa cum a fost formulată și precizată. În motivare, în aplicarea art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., s-a arătat că, în mod nelegal, instanța a reținut că, în speță, nu sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 85/2006, întrucât potrivit art. 26 din O.U.G. nr. 44/2008, persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolvență, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare.

Conform deciziei Curții de Apel Pitești nr. 379/A-Com din 7 aprilie 2015, atât întreprinderea individuală, cât și reclamanta au intrat în faliment, ocazie cu care nu s-a antrenat răspunderea personală și nici nu s-a găsit vreo vină a persoanei fizice, dispunându-se radierea firmei.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...