Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 506/2007 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea de etichete ecologice săpunurilor, șampoanelor și balsamurilor de păr [notificată cu numărul C(2007) 3127] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32007D0506

Modificări (1)

În vigoare de la 18 iulie 2007 până la 30 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 21 iunie 2007
de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea de etichete
ecologice săpunurilor, șampoanelor și balsamurilor de păr
[notificată cu numărul C(2007) 3127]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2007/506/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs ale cărui caracteristici îi permit să contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea aspectelor de mediu esențiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede necesitatea stabilirii, pe grupe de produse, a anumitor criterii specifice de etichetare ecologică, elaborate pe baza criteriilor definite de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene.

(3) Criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile timp de trei ani.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului constituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

Articolul 1

Grupa de produse "săpunuri, șampoane și balsamuri de păr" include orice substanță sau preparat care se elimină prin clătire, destinat a intra în contact cu epiderma și cu părul, în scopul exclusiv sau principal de a le curăța. Această grupă de produse include, de asemenea, orice substanță sau preparat care se elimină prin clătire, destinat a intra în contact cu părul, în scopul îmbunătățirii stării acestuia (balsamuri de păr).

Grupa de produse include atât produsele de uz personal, cât și cele de uz profesional.

Grupa nu include produsele comercializate în mod specific pentru uz dezinfectant sau antibacterian.

Articolul 2

(1) Pentru a obține eticheta ecologică comunitară pentru săpunuri, șampoane și balsamuri de păr, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1980/2000, un produs trebuie să aparțină grupei de produse "săpunuri, șampoane și balsamuri de păr" și să corespundă criteriilor ecologice definite în anexa la prezenta decizie.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...