Revista Romana de Jurisprudenta nr. 4/2017

11. Efectele noului regim al competenței consacrat de C. proc. civ. în materia contenciosului administrativ. Executarea în condițiile Legii nr. 554/2004 a unei hotărâri "civile"
de Mircea Ursuța

31 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Effects of the new regime of jurisdiction enshrined in the Civil Procedure Code in the contentious administrative matter. Enforcement, under Law no. 554/2004, of a "civil" judgment

Abstract

The presented judgment shows a situation which will be more and more frequent in judicial practice, i.e. that in which writs of execution will be rendered in the contentious administrative matter by courts other than the administrative court, which have the competence to settle the cases as a result of the failure to invoke the plea of lack of jurisdiction under the new system of jurisdiction enshrined in the present Civil Procedure Code. In these cases, we consider that "civil" judgments must be enforced under the provisions of Law no. 554/2004, which will be "assimilated" to the judgments of the administrative courts.

Rezumat

Hotărârea prezentată relevă o situație ce se va ivi tot mai des în practica judiciară, respectiv aceea în care se vor pronunța titluri executorii în materia contenciosului administrativ de către alte instanțe decât instanța de contencios administrativ, rămase competente să soluționeze cauzele ca urmare a neinvocării excepției de necompetență în condițiile noului sistem al competenței consacrat de actualul C. proc. civ.. În aceste situații, apreciem că executarea hotărârilor "civile" trebuie făcută în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, acestea urmând a fi "asimilate" hotărârilor instanțelor de contencios administrativ.

(Curtea de Apel Oradea, secția I civilă, decizia civilă nr. 977/2016-A, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de avocat dr. Mircea Ursuța**)

Asupra apelurilor civil de față, instanța constată următoarele:

Prin sentința civilă nr. 34/C din 17 februarie 2016 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 4670/111/2013, s-a admis în principiu cererea de revizuire formulată de către revizuenții G.V. și G.V., în contradictoriu cu pârâții AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂȚILOR și COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, împotriva sentinței civile nr. 226/C/2013 a Tribunalului Bihor, fixându-se termen de judecată la data de 13 aprilie 2016, cam. 10, ora 9,00 pentru evocarea fondului.

Pentru a pronunța în acest mod, tribunalul a reținut următoarele aspecte:

Prin cererea de revizuire, înregistrată sub nr. 4670/111/2013, formulată de către revizuenții G.V. și G.V. în contradictoriu cu pârâții AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂȚILOR și COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, legal timbrată, s-a solicitat schimbarea sentinței civile nr. 226/C/2013 a Tribunalului Bihor, rămasă definitivă prin decizia nr. 229 din 17 aprilie 2014 pronunțată de Curtea de Apel Oradea.

În drept s-au invocat dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 11 C. proc. civ.

În motivarea cererii, s-a arătat că a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 și art. 33 din Legea nr. 165/2013, dispoziții ce au stat la baza respingerii ca prematură a acțiunii reclamanților, revizuienți în prezenta cauză.

Ca urmare a sesizării Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 C. proc. civ., invocată în prezenta cauză, s-a pronunțat Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015, în sensul admiterii acestei excepții, mai exact s-a constatat că sintagma "pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul" este neconstituțională.

Prin sentința civilă nr. 226/C/2013 a Tribunalului Bihor, s-a respins ca prematură acțiunea formulată de reclamanții G., în temeiul dispozițiilor art. 4, art. 34 din Legea nr. 165/2013, hotărâre ce a fost menținută prin decizia civilă nr. 229/2014-A a Curții de Apel Oradea.

În condițiile în care prinDecizia nr. 88/2014, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilorart. 4, art. 34-35 din Legea nr. 165/2013, și față de Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015 a Curții Constituționale, tribunalul a admis în principiu cererea de revizuire formulată de către revizuenții G.V. și G.V. în contradictoriu cu pârâții AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂȚILOR și COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU

COMPENSAREA IMOBILELOR, împotriva sentinței civile nr. 226/C/2013 a Tribunalului Bihor, fixând un nou termen de judecată la data de 13 aprilie 2016, cam. 10, ora 9,00 pentru evocarea fondului.

Prin sentința civilă nr. 86/C din 20 aprilie 2016 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 4670/111/2013, prin evocarea fondului, s-a respins cererea formulată de către reclamanții G.V. și G.V., în contradictoriu cu pârâții AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂȚILOR, COMISIA CENTRALĂ PENTRU STABILIREA DESPĂGUBIRILOR și COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR.

Pentru a pronunța în acest mod, tribunalul a reținut următoarele:

În virtutea principiului specialia generalibus derogant, concursul dintre legea specială și legea generală se rezolvă în favoarea legii speciale, chiar dacă acest fapt nu este prevăzut expres în legea specială, și că, în cazul în care sunt sesizate neconcordanțe între legea specială, respectiv Legea nr. 10/2001, și Convenția europeană a drepturilor omului, aceasta din urmă are prioritate.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...