Revista Romana de Jurisprudenta nr. 4/2017

5. Constatare intervenire vânzare-cumpărare. Calitatea de bun comun a terenului pentru care s-a constituit dreptul de proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991 și care face obiectul promisiunii de vânzare
de Mihaela Cristina Mocanu

31 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Finding the sale-purchase intervention. The capacity of common good of the land for which the ownership right was established under Law no. 18/1991 and which is subject to the promise to sell

Abstract

In the case of Law no. 18/1991, if it is about the establishment of the right of ownership for a person who did not possess any land in the past, as is the case here, the land shall become common good, provided that the allocation had not been made intuitu personae. Therefore, the court examined whether, in this case, the right was established on the basis of the capacities of the defendant spouse or of the exclusive relation that may arise from the personal nature of the right or from the exclusive economic purpose or nature of the property. Such an analysis can only be based on the documentation underlying the establishment of the right and on the legal provisions applicable thereto.

Rezumat

În cazul Legii nr. 18/1991, dacă este vorba despre constituirea dreptului de proprietate pentru o persoană care nu a avut teren în trecut, cum este cazul în speță, terenul devine bun comun, cu condiția ca atribuirea să nu se fi făcut cu caracter intuitu personae. Prin urmare, instanța a analizat dacă, în speță, constituirea dreptului s-a efectuat în considerarea calităților soțului pârât sau a legăturii exclusive care poate rezulta din caracterul personal al dreptului sau din natura ori destinația economică exclusivă a bunului. O astfel de analiză nu poate pleca decât de la documentația ce a stat la baza constituirii dreptului și de la prevederile legale aplicabile acesteia.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...