Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 51/2001 de completare a dispozițiilor prevăzute la articolul 26 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985
Număr celex: 32001L0051

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 10 iulie 2001

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2001/51/CE A CONSILIULUI
din 28 iunie 2001
de completare a dispozițiilor prevăzute la articolul 26 din Convenția
de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 61 litera (a) și articolul 63 alineatul (3) litera (b),

având în vedere inițiativa Republicii Franceze1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Pentru combaterea eficientă a imigrației ilegale, este important ca toate statele membre să-și creeze un dispozitiv de stabilire a obligațiilor transportatorilor care îi transportă pe resortisanții străini pe teritoriul statelor membre. În afară de aceasta, pentru a asigura o mai bună eficacitate a acestui obiectiv, este necesară armonizarea, pe cât posibil, a amenzilor prevăzute în prezent de statele membre în caz de nerespectare a obligațiilor de control care le revin transportatorilor, luând în considerare diferențele dintre sistemele și practicile juridice ale statelor membre.

(2) Prezenta măsură se înscrie într-un dispozitiv de ansamblu de control al fluxurilor migratoare și de combatere a imigrației ilegale.

(3) Aplicarea prezentei directive nu aduce atingere angajamentelor ce decurg din Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaților, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967.

(4) Libertatea statelor membre de a menține sau introduce măsuri sau sancțiuni suplimentare pentru transportatori nu trebuie să fie afectată, indiferent dacă acestea fac sau nu obiectul prezentei directive.

(5) Statele membre trebuie să se asigure, în cazul intentării unor acțiuni împotriva transportatorilor care pot avea ca rezultat aplicarea de sancțiuni, că dreptul de apărare și dreptul de acțiune pot fi exercitate în mod efectiv împotriva unor astfel de decizii.

(6) Prezenta directivă reprezintă o dezvoltare a acquis-ului Schengen, în conformitate cu Protocolul de integrare a acestuia în cadrul Uniunii Europene, definit în Anexa A la Decizia 1999/435/CE a Consiliului din 20 mai 1999 privind definirea acquis-ului Schengen în scopul stabilirii, în conformitate cu dispozițiile relevante din Tratatul de instituire a Comunității Europene și din Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare din dispozițiile sau deciziile care constituie acquis-ul3.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...