Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic) nr. 1/2017

9. Excepție de nelegalitate ridicată în fața tribunalului arbitral. Competență de soluționare
de Andrei Soare

30 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Plea of illegality raised before the arbitration tribunal. Powers of settlement

Abstract

The Court is not invested with powers of settlement of some proceedings on the merits which could have invoked the plea of illegality of the individual administrative act, and in relation to this issue it is required to enforce the provisions of art. 132 of the Code of civil procedure.

The rulings regarding the assimilation of the Arbitration Court attached to A Chamber of Commerce and Industry, therefore, of a private jurisdiction body, as that to which the provisions of art. 616 of the Code of civil procedure refer, with a "Court" within the meaning of art. 4 of Law no. 554/2004 and in the light of the provisions of art. 126 of the Constitution of Romania and of Title II of Law no. 304/2004 shall be an issue subsidiary to that examined above.

Rezumat

Curtea nu este învestită cu soluționarea unui proces de fond în care să se fi invocat și excepția de nelegalitate a actului administrativ cu caracter individual, aspect în raport de care se impune să se facă aplicarea dispozițiilor art. 132 C. proc. civ.

Dezlegarea privind asimilarea Camerei de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie A., deci a unui organ privat de jurisdicție, de natura celui la care se referă dispozițiile art. 616 C. proc. civ., cu o "instanță" în sensul art. 4 din Legea nr. 554/2004 și în raport de dispozițiile art. 126 din Constituția României și Titlului II din Legea nr. 304/2004 constituie un aspect subsidiar celui mai sus analizat.

- Legea nr. 554/2004: art. 4

(Curtea de Apel Pitești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, sentința nr. 132 din 15 iunie 2016, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de avocat dr. Andrei Soare*)

Notă: Prin decizia nr. 3276 din 18 noiembrie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal, s-a stabilit competența de soluționare a excepției de nelegalitate în favoarea Curții de Apel Pitești.

Constată că, prin cererea formulată la 8 aprilie 2015, reclamanta B. SRL a chemat în judecată pe pârâții F. SA, Municipiul V., Consiliul local al Municipiului V. și Ministerul S., pentru a se constata nulitatea absolută a dispozițiilor art. 12 din Contractul nr. 1769 din 4 decembrie 1998 și a invocat excepția de nelegalitate a certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M13 nr. 0317 emis în favoarea primei pârâte.

La 15 septembrie 2015, reclamanta și-a completat cererea de chemare în judecată în sensul extinderii raportului juridic subiectiv, prin introducerea în calitate de pârât a statului român prin Ministerul F.P.

Prin sentința civilă nr. 5186 pronunțată de Judecătoria Râmnicu Vâlcea la data de 21 septembrie 2015 a fost admisă excepția necompetenței materiale a instanței invocată de către pârâta F. SA și a fost trimisă cauza spre soluționare Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Argeș, reținându-se existența unei clauze compromisorii și incidența dispozițiilor art. 3431 C. proc. civ. 1865.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...