Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM

Ordinul nr. 11/2018 pentru aprobarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 81 din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Procedura prevăzută la art. 1 se aplică de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare publicării.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 184/2016 privind aprobarea Procedurii de lucru pentru profilarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București își încetează aplicabilitatea*).

*) Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 184/2016 privind aprobarea Procedurii de lucru pentru profilarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
Cristiana Barbu

București, 4 ianuarie 2018.

Nr. 11.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...