Revista Romana de Executare Silita (Universul Juridic) nr. 4/2016

Decizia nr. 44/2016
de Înalta Curte de Casație și Justiție

19 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept(1), s-a admis sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Tribunalul Sibiu - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 21 aprilie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 11.338/306/2014, și, în consecință, a stabilit că: În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției trebuie și motivată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenție, fiind supusă procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată prevăzută de art. 200 din C. proc. civ..

În motivarea acestei decizii s-au reținut următoarele:

I. Titularul și obiectul sesizării

Tribunalul Sibiu - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 21 aprilie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 11.338/306/2014, a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în temeiul art. 519 din C. proc. civ., în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la chestiunile de drept sus-menționate.

II. Expunerea succintă a procesului. Obiectul învestirii instanței care a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile. Stadiul procesual în care se află pricina

Prin procesul-verbal din 19 iunie 2014, încheiat de I.P.J.S., s-a dispus sancționarea petentei cu amendă pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002), reținându-se că a condus autoturismul pe o stradă cu o bandă de circulație pe sens, iar la pătrunderea în sensul giratoriu a depășit pe partea dreaptă un autoturism cu care a intrat în coliziune, avariindu-l; prin același proces-verbal s-au dispus reținerea permisului de conducere și suspendarea dreptului petentei de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 60 de zile.

Procesul-verbal i-a fost înmânat petentei la data de 19 iunie 2014, aceasta semnând de primire, cu mențiunea că nu este de acord cu cele consemnate în cuprinsul actului; la data de 23 iunie 2014 (data poștei, menționată pe plicul depus la dosar de fond), împotriva procesului-verbal de contravenție a formulat plângere petenta, fără a o motiva în fapt și în drept.

Prin Rezoluția din data de 27 iunie 2014, comunicată petentei la data de 3 iulie 2014, i s-a pus în vedere acesteia, sub sancțiunea anulării plângerii, ca în termen de 10 zile de la data comunicării să indice pârâtul, dovezile pe care se sprijină plângerea, motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază și să depună încă un exemplar al cererii de chemare în judecată, semnat în original, precum și înscrisurile anexate și copia cărții de identitate.

La data de 16 iulie 2014 (data poștei, menționată pe plicul depus la dosarul de fond), petenta a depus la dosar o precizare la plângerea contravențională, prin care s-a conformat celor dispuse de instanță prin Rezoluția din 27 iunie 2014, indicând motivele de fapt și de drept pentru care solicită anularea procesului-verbal de contravenție.

Deși termenul de 10 zile stabilit prin Rezoluția din 27 iunie 2014 s-a împlinit la data de 14 iulie 2014 (comunicarea acesteia fiind făcută petentei la data de 3 iulie 2014), prima instanță nu a observat acest aspect și nu a procedat la anularea plângerii în condițiile art. 200 alin. (3) din C. proc. civ., ci a dispus comunicarea acesteia intimatului, iar ulterior a stabilit termen de judecată.

Intimatul I.P.J.S., prin întâmpinare, a invocat excepția tardivității plângerii, susținând că procesul-verbal i-a fost comunicat petentei la data de 19 iunie 2014, astfel că ultima zi de depunere a plângerii era 7 iulie 2014.

Prin Încheierea din 13 ianuarie 2015, Judecătoria Sibiu a respins excepția tardivității plângerii, cu motivarea că a fost respectat termenul de 15 zile, plângerea fiind depusă la poștă în data de 23 iunie 2014, iar la data de 18 iulie 2014 a fost formulată o precizare a motivelor plângerii.

Prin Sentința nr. 4.739 din 22 septembrie 2015, Judecătoria Sibiu a respins ca neîntemeiată plângerea contravențională formulată de petentă.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel petenta, criticând-o pentru netemeinicie și nelegalitate și susținând, în esență, că prima instanță nu a reținut starea de fapt reală și nu a dat însemnătatea cuvenită probelor administrate în cauză.

III. Dispozițiile legale supuse interpretării

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001:

"Art. 31. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. (...) ".

IV. Punctul de vedere al părților cu privire la dezlegarea chestiunii de drept Părțile au fost de acord cu sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, însă nu și-au exprimat punctul de vedere cu privire la problemele de drept supuse dezlegării.

V. Punctul de vedere al completului de judecată care a formulat sesizarea

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...