Revista Romana de Executare Silita nr. 4/2016

Particularități ale executării hotărârilor judecătorești pronunțate în contenciosul actelor administrative asimilate, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 și ale Legii nr. 101/2016
de Emilia Lucia Cătană

19 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Particularités de l’exécution des décisions rendues dans la procédure du contentieux des actes administratifs assimilés, conformément aux dispositions de la Loi no. 554/2004 et de la Loi no. 101/2016

Résumé

L’étude porte sur certaines particularités concernant l’exécution des décisions rendues dans la procédure du contentieux des actes administratives assimilés, comprenant le refus injustifié de régler une plainte, le fait de ne pas répondre au requérant dans le délai prévu par la loi/le silence de l’administration, respectivement les contrats administratifs, assimilés à l’acte administratif proprement dit/typique spécialement par Loi du contentieux administratif no. 554/2004 er par Lois no. 98-101 du 2016.

La recherche est fondée tant sur une analyse de la législation et de la doctrine en la matière, que sur les décisions de la Cour Constitutionnelle, respectivement sur les décisions no. 3 du 29 février 2016 et no. 35 du 31 octobre 2016 rendues par la Haute Cour de Cassation et de Justice, la Formation pour le règlement de certaines questions de droit.

Mots-clés: le contentieux administratif; des actes administratifs assimilés; le refus injustifié; le silence de l’administration; des contrats administratifs; l’exécution de la décision

Characteristics of the enforcement of judgments passed in similar administrative litigation matters, under the provisions of Law no. 554/2004 and Law no. 101/2016

Abstract

The study analyzes the particularity of the judgement enforcement pronounced in contentious of assimilated administrative acts, regarding the unjustified refusal to solve a request regarding a right or a legitimate interest, the failure to solve a request in legal deadline/the silence of administration and the administrative contracts, assimilated to administrative acts by Law no. 554/2004 and Laws no. 98-2016 adopted in 2016.

The research is based on an analysis of both the law and doctrine, decisions of the Constitutional Court and the Decisions of the High Court of Cassation and Justice no. 3 of February 29, 2016 and no. 35 of October 31, 2016. Not least, sthe study analyzes special procedures applicable to contentious of assimilated administrative acts, regardind administrative contracts that are assimilated to the administrative act by art. 2 para. (1) c) thesis II of the Law no. 554/2004. As a result, we analyzed the special procedures applicable to the judgement enforcement în the contentious administrative of contracts covered by the Law no. 101/2016.

Keywords: administrative contentious; assimilated administrative act; unjustified refusal; silence of the administration; administrative contract; the judgement enforcement

1. Introducere

Executarea hotărârilor judecătorești reprezintă un aspect important al eficacității controlului judiciar(1), de reținut sub acest aspect fiind Recomandarea nr. 16/2003 a Comitetului de Miniștri din cadrul Consiliului Europei, potrivit căreia executarea deciziilor administrative trebuie să țină cont de drepturile și interesele persoanelor particulare, reținută și în practica instanțelor judecătorești române(2). De altfel, în jurisprudența CEDO s-a arătat că dreptul oricărei persoane de a avea acces la justiție, garantat prin art. 6 par. 1 din Convenție, "ar rămâne însă iluzoriu dacă sistemul legal intern al statului respectiv ar permite ca o hotărâre definitivă și obligatorie să rămână inoperantă, în detrimentul uneia dintre părți"(3).

De asemenea, prin Deciziile nr. 972 din 21 noiembrie 2012(4) și nr. 460 din 13 noiembrie 2013(5), Curtea Constituțională a statuat, referitor la efectele hotărârilor judecătorești, că "hotărârea judecătorească, având autoritate de lucru judecat, răspunde nevoii de securitate juridică, părțile având obligația să se supună efectelor obligatorii ale actului jurisdicțional, fără posibilitatea de a mai pune în discuție ceea ce s-a stabilit deja pe calea judecății. Prin urmare, hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă se situează în sfera actelor de autoritate publică, fiind învestită cu o eficiență specifică de către ordinea normativă constituțională. Pe de altă parte, un efect intrinsec al hotărârii judecătorești îl constituie forța executorie a acesteia, care trebuie respectată și executată atât de către cetățeni, cât și de autoritățile publice. Or, a lipsi o hotărâre definitivă și irevocabilă de caracterul ei executoriu reprezintă o încălcare a ordinii juridice a statului de drept și o obstrucționare a bunei funcționări a justiției".

În cele ce urmează vom analiza unele particularități privitoare la executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în contenciosul actelor administrative asimilate constând în refuzul nejustificat de a rezolva o cerere, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal/tăcerea administrației, respectiv contractele administrative, asimilate actului administrativ propriu-zis/tipic în special prin art. 2 alin. (2) și art. 2 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, respectiv prin Legile nr. 98-101 din 2016(6).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...