Revista Romana de Executare Silita (Universul Juri nr. 3/2017

6. Prescripția prestațiilor succesive. Reducerea onorariului executorului judecătoresc în cazul reducerii debitului urmărit
de Ioan Gârbuleț

15 noiembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Codul de procedură civilă: art. 707 alin. (2)

Decretul nr. 167/1958:art. 6, art. 12

Noul C. civ.: art. 6 alin. (4)

Potrivit art. 6 din Decretul nr. 167/1958, dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executoriu se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani. De asemenea, conform art. 12 din același act normativ, în cazul în care un debitor este obligat la prestații succesive, dreptul la acțiune cu privire la fiecare dintre aceste prestații se stinge printr-o prescripție deosebită. Raportat la aceste dispoziții legale, pensia de întreținere aferentă perioadei februarie 2009-martie 2013 nu mai poate fi executată silit, întrucât termenul de prescripție de 3 ani s-a împlinit anterior înregistrării cererii de executare silită și, fiind vorba despre prestații succesive, curge câte un termen de prescripție distinct pentru fiecare obligație.

În situația reducerii debitului urmărit, se reduce și cuantumul onorariului executoriului judecătoresc, deoarece acesta se calculează în funcție de valoarea debitului urmărit.

Tribunalul București, secția a IV-a civilă, decizia civilă nr. 1705/A din 22 mai 2017 (speță trimisă, în rezumat, de inspector judiciar dr. Ioan Gârbuleț)

Prin cererea înregistrată la data de 19 mai 2016 pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București, contestatorul P.M. a formulat în contradictoriu cu intimata P.N.F. contestație la executare împotriva executării silite dispuse într-un dosar execuțional al SCPEJ D. C. & Asociații, solicitând să se constate că debitul pe care îl datorează este doar cel anterior 36 de luni de la data deschiderii dosarului de executare, restul sumelor fiind prescrise și, pe cale de consecință, odată cu diminuarea debitului, să se diminueze și onorariul executorului, precum și cheltuielile de executare.

În motivarea în fapt a cererii, contestatorul a arătat că prin sentința civilă nr. 3526 din 15 aprilie 2009 a fost obligat la plata unei sume de 150 lei reprezentând pensie alimentară. Deși în toată perioada scursă și-a respectat îndatoririle de tată, toate sumele le-a achitat direct minorei, fără vreo dovadă în acest sens, iar la acest moment, deși minora are vârsta de 17 ani, nu mai frecventează școala, lucrează și duce o viață dezorganizată.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...