Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2799/1998 de stabilire a regimului agromonetar pentru moneda euro
Număr celex: 31998R2799

Modificări (1)

În vigoare de la 24 decembrie 1998 până la 31 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 2799/98 AL CONSILIULUI
din 15 decembrie 1998
de stabilire a regimului agromonetar pentru moneda euro

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 42 și 43,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European3,

având în vedere avizul Comitetului monetar4,

(1) întrucât Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea monedei euro5, prevede că, de la 1 ianuarie 1999, moneda statelor membre participante la uniunea economică și monetară este euro; întrucât regimul agromonetar stabilit pe baza:

- Regulamentului (CEE) nr. 3813/92 al Consiliului din 28 decembrie 1992 privind unitatea de cont și cursul de schimb care trebuie aplicat în cadrul politicii agricole comune6,

- Regulamentului (CE) nr. 1527/95 al Consiliului din 29 iunie 1995 de stabilire a sumelor compensatorii pentru scăderea cursului de schimb agricol a unor monede naționale7,

- Regulamentului (CE) nr. 2990/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 de stabilire a sumelor compensatorii pentru scăderea semnificativă a cursului de schimb agricol înainte de 1 ianuarie 19978,

- Regulamentului (CE) nr. 724/97 al Consiliului din 22 aprilie 1997 de stabilire a măsurilor și a sumelor compensatorii pentru reevaluările semnificative care influențează veniturile agricole9, presupune în principal un sistem de cursuri de schimb agricole specifice, diferite de cursul real de schimb al monedelor; întrucât un astfel de sistem este incompatibil cu introducerea monedei euro; întrucât este oportună stabilirea unui regim agromonetar adaptat la noul context; întrucât regulamentele care stabileau regimul agromonetar anterior trebuie abrogate;

(2) întrucât conjunctura monetară actuală, caracterizată prin diferențe moderate între cursurile de schimb ale monedelor și cursurile de schimb agricole, permite stabilirea unui sistem agromonetar mai simplu și mai aproape de realitatea monetară; întrucât, în consecință, prețurile și sumele stabilite în euro în instrumentele juridice privind politica agricolă comună pot fi convertite în monedele naționale ale statelor membre neparticipante prin intermediul cursului de schimb al monedei euro în raport cu monedele menționate anterior; întrucât o astfel de dispoziție are, mai mult, avantajul simplificării considerabile a gestionării politicii agricole comune;

(3) întrucât cursul de schimb al euro în raport cu moneda națională poate fluctua pe perioada desfășurării unei operațiuni; întrucât trebuie fixat cursul de schimb ce se aplică sumelor respective; întrucât, în general, trebuie să se ia în considerare faptul generator prin care obiectivul economic al operațiunii respective este atins; întrucât cursul de schimb aplicat trebuie să fie cel valabil în ziua în care a survenit faptul generator; întrucât poate fi necesară specificarea acestui fapt sau derogarea de la acesta, cu respectarea anumitor criterii, și, în special, rapiditatea repercusiunilor mișcărilor monetare;

(4) întrucât, în cazul unei reevaluări monetare semnificative care poate influența prețurile și sumele, altele decât ajutoarele directe, veniturile agricole pot înregistra, în anumite condiții, o scădere; întrucât, în consecință, se justifică posibilitatea de a prevedea acordarea unui ajutor compensatoriu cu caracter temporar și descrescător, pentru a compensa efectele reevaluării și ale evoluției prețurilor agricole într-un mod compatibil cu regulile economiei generale;

(5) întrucât efectele reevaluărilor monetare semnificative asupra ajutoarelor directe exprimate în monedă națională trebuie să poată fi compensate în conformitate cu norme specifice adaptate în funcție de natura ajutoarelor;

(6) întrucât modalitățile de finanțare a ajutoarelor compensatorii trebuie să prevadă principiul participării financiare a Uniunii Europene și a statului membru;

(7) întrucât, pe termen lung, sectorul agricol, ca și celelalte sectoare ale economiei, trebuie să se adapteze la realitatea monetară; întrucât, în consecință, trebuie fixat un termen limită pentru regimul de compensații; întrucât stabilirea unui astfel de termen contribuie la respectarea disciplinei bugetare;

(8) întrucât este util să se stabilească norme specifice care să permită adoptarea unei poziții în cazul unor situații excepționale care pot apărea atât în cadrul Uniunii Europene, cât și pe piața internațională și care, pentru a asigura buna funcționare a regimurilor stabilite în cadrul politicii agricole comune, impun o reacție imediată;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...