Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 59/1998 privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la concedierile colective (98/59/CE)
Număr celex: 31998L0059

Modificări (...), Referințe (5), Reviste (13), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 12 august 1998

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 98/59/CE
din 20 iulie 1998
privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la
concedierile colective (98/59/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

(1) întrucât, din motive de claritate și raționalitate, Directiva Consiliului 75/129/CEE din 17 februarie 1975 privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la concedierile colective3 ar trebui codificată;

(2) întrucât este important să se acorde o protecție sporită lucrătorilor în cazul concedierilor colective, luându-se în considerare necesitatea dezvoltării economice și sociale echilibrate în cadrul Comunității;

(3) întrucât, în ciuda convergenței crescânde, există încă diferențe între dispozițiile în vigoare din statele membre cu privire la aranjamentele și procedurile practice referitoare la aceste disponibilizări și măsurile destinate să atenueze consecințele concedierii asupra lucrătorilor;

(4) întrucât aceste diferențe pot avea un efect direct asupra funcționării pieței interne;

(5) întrucât Rezoluția Consiliului din 21 ianuarie 1974 privind un program de acțiune socială4 prevedea o directivă de armonizare a legislației statelor membre cu privire la concedierile colective;

(6) întrucât Carta Comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată în ședința Consiliului European de la Strasbourg din 9 decembrie 1989 de către șefii de stat sau de guvern din 11 state membre, prevede, între altele, la pct. 7 primul paragraf prima teză și al doilea paragraf, la pct. 17 primul paragraf și la pct. 18 a treia liniuță:

"7. Finalizarea pieței interne trebuie să ducă la îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale lucrătorilor din Comunitatea Europeană (...).

Această îmbunătățire trebuie să acopere, acolo unde este necesar, dezvoltarea anumitor aspecte ale reglementărilor referitoare la forța de muncă, cum ar fi procedurile pentru concedieri colective și cele cu privire la falimente.

(...)

17. Informarea, consultarea și participarea lucrătorilor trebuie dezvoltate pe direcții corespunzătoare, luându-se în considerare practicile în vigoare în diversele state membre.

(...)

18. Aceste procese de informare, consultare și participare trebuie puse în practică în timp util, în special în următoarele cazuri:

(-...)

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...