Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 49/1998 privind protecția drepturilor la pensie suplimentară ale salariaților și persoanelor care desfășoară activități independente, care se deplasează în cadrul Comunității
Număr celex: 31998L0049

Modificări (...)

În vigoare de la 25 iulie 1998

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 98/49/CE
din 29 iunie 1998
privind protecția drepturilor la pensie suplimentară ale salariaților și
persoanelor care desfășoară activități independente, care se deplasează
în cadrul Comunității

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 51 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

(1) întrucât una dintre libertățile fundamentale ale Comunității este libera circulație a persoanelor; întrucât Tratatul prevede că, acționând unanim, Consiliul trebuie să adopte măsuri în domeniul protecției sociale care sunt necesare pentru a asigura libera circulație a lucrătorilor;

(2) întrucât protecția socială a lucrătorilor este garantată prin regimurile legale de protecție socială, completate de regimuri de securitate socială suplimentare;

(3) întrucât legislația deja adoptată de Consiliu cu privire la protecția drepturilor de securitate socială ale lucrătorilor care se deplasează în cadrul Comunității și a membrilor familiilor lor, și anume Regulamentele Consiliului (CEE) nr. 1408/71 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială salariaților, persoanelor care desfășoară activități independente și membrilor familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității(4) și nr. 574/72 din 21 martie 1972 de stabilire a procedurilor pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaților, persoanelor care desfășoară activități independente și membrilor familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității(5) privește numai regimurile legale de pensie; întrucât sistemul de coordonare prevăzut de regulamentele menționate nu se aplică și pentru regimurile suplimentare de pensie, cu excepția acelor regimuri care sunt incluse în termenul "legislație", definit în art. 1 lit. (j) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sau cu privire la care un stat membru dă o declarație conform articolului menționat;

(4) întrucât Consiliul are deplină putere de decizie în ceea ce privește alegerea celor mai potrivite măsuri pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut în art. 51 din Tratat; și întrucât sistemul de coordonare prevăzut în Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72, în special reglementările privind agregarea, nu sunt corespunzătoare pentru regimurile suplimentare de pensii, cu excepția acelor regimuri care sunt incluse în termenul "legislație", definit în art. 1 lit. (j) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sau cu privire la care un stat membru dă o declarație conform articolului menționat, și astfel ar trebui să facă obiectul unor prevederi specifice, dintre care prezenta directivă este cea dintâi, cu scopul de a ține seama și de natura lor specifică și de caracteristicile sau diversitatea unor astfel de regimuri de pensii în și între statele membre;

(5) întrucât nici o pensie sau indemnizație nu trebuie supusă nici prevederilor prezentei directive, nici celor ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1408/71 și Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574/72 și, ca urmare, nici un regim de pensii suplimentare care intră în domeniul de aplicare a regulamentelor respective, datorită faptului că un stat membru a făcut o declarație în acest scop conform art. 1 lit. (j) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1408/71, nu poate fi reglementat de prezenta directivă;

(6) întrucât în Recomandarea sa 92/442/CEE din 27 iulie 1992 privind convergența politicilor și obiectivelor de protecție socială(6), Consiliul a recomandat ca statele membre "să promoveze, atunci când este necesar, modificarea condițiilor care reglementează dobândirea pensiilor și, în special, a drepturilor la pensie suplimentară, cu privire la eliminarea obstacolelor în calea mobilității salariaților";

(7) întrucât se poate aduce o contribuție la realizarea acestui obiectiv, dacă lucrătorilor care se deplasează sau celor al căror loc de muncă se deplasează dintr-un stat membru în altul li se poate garanta, în ceea ce privește protecția drepturilor la pensie suplimentară, tratament egal cu cel al lucrătorilor care rămân sau al căror loc de muncă se schimbă, dar rămâne în același stat membru;

(8) întrucât libera circulație a persoanelor, care este unul din drepturile de bază înscrise în Tratat, nu se limitează la salariați, ci se extinde și asupra persoanelor care desfășoară activități independente;

(9) întrucât Tratatul nu conferă alte competențe decât cele din art. 235 cu scopul de a lua măsuri adecvate în domeniul protecției sociale pentru persoanele care desfășoară activități independente;

(10) întrucât, în scopul de a face posibilă exercitarea efectivă a dreptului de liberă circulație, lucrătorii și celelalte persoane îndreptățite ar trebui să aibă garanții sigure în ceea ce privește tratamentul egal vizând păstrarea drepturilor lor de pensionare stabilite, care derivă din regimurile de pensie suplimentară;

(11) întrucât statele membre ar trebui să ia măsurile necesare spre a se asigura că beneficiile ce decurg din regimurile de pensie suplimentară sunt plătite membrilor și foștilor membri, precum și altor persoane îndreptățite conform acestor regimuri în toate statele membre, în condițiile în care toate restricțiile referitoare la libera circulație a plăților și capitalului sunt interzise conform art. 73b din Tratat;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...