Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 30/1998 privind regulile comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale
Număr celex: 31998L0030

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 21 iulie 1998

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI ȘI A CONSILIULUI EUROPEAN 98/30/CE
din 22 iunie 1998
privind regulile comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 57 alin. (2), art. 66 și art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189b din Tratat(3),

(1) întrucât, în conformitate cu art. 7a din Tratat, piața internă se referă la o zonă fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului; întrucât este important să se adopte măsuri pentru a finaliza constituirea pieței interne;

(2) întrucât, în conformitate cu art. 7c din Tratat, trebuie să se ia în considerație diferențele de dezvoltare dintre diversele economii, în timp ce derogările acordate trebuie să fie de natură temporară și să afecteze cât mai puțin funcționarea pieței comune;

(3) întrucât crearea unei piețe competitive în domeniul gazelor naturale reprezintă un element important în constituirea pieței interne de energie;

(4) întrucât Directiva Consiliului 91/296/CEE din 31 mai 1991 privind tranzitul gazelor naturale prin rețelele magistrale(4) și Directiva Consiliului 90/337/CEE din 29 iunie 1990 privind o procedură comunitară de îmbunătățire a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie(5), reprezintă o primă fază a constituirii pieței interne în domeniul gazelor naturale;

___________

(1) JO C 65, 14.03.1992, p. 14 și JO C 123, 04.05.1994, p. 26.

(2) JO C 73, 15.03.1993, p. 31 și JO C 195, 18.07.1994, p. 82.

(3) Avizul Parlamentului European din 17 noiembrie 1993 (JO C 329, 06.12.1993, p. 182), Poziția comună a Consiliului (CE) nr. 17/98 din 12 februarie 1998 (JO C 91, 26.03.1998, p. 46) și Decizia Parlamentului European din 30 aprilie 1998 (JO C 152, 18.05.1998), Decizia Consiliului din 11 mai 1998.

(4) JO L 147, 12.06.1991, p. 37. Directivă modificată ultima dată de Directiva 95/49/CE (JO L 233, 30.09.1995, p. 86).

(5) JO L 185, 17.07.1990, p. 16. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

(5) întrucât în prezent este necesar să se adopte noi măsuri în vederea constituirii pieței interne în domeniul gazelor naturale;

(6) întrucât dispozițiile prezentei directive nu trebuie să aducă atingere aplicării integrale a Tratatului, în special cu privire la acele dispoziții referitoare la libera circulație a mărfurilor pe piața internă și la reglementările din domeniul concurenței și nu afectează atribuțiile Comisiei ce îi revin prin Tratatul menționat;

(7) întrucât piața internă a gazelor naturale trebuie constituită eșalonat, pentru a permite industriei să se adapteze într-o manieră flexibilă și ordonată la noul mediu creat și pentru a ține seamă de diversele structuri de piață din statele membre;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...