Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) pentru dezvoltare rurală și de modificare și abrogare a unor regulamente
Număr celex: 31999R1257

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 26 iunie 1999

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1257/1999
din 17 mai 1999
privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare și Garantare
Agricolă (FEOGA) pentru dezvoltare rurală și de modificare și
abrogare a unor regulamente

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor4,

având în vedere avizul Curții de Conturi5,

(1) întrucât o politică comună de dezvoltare a zonelor rurale ar trebui să însoțească și să completeze celelalte instrumente ale politicii agricole comune și să contribuie astfel la realizarea obiectivelor politicii așa cum au fost ele stabilite în art. 33 alin. (1) din Tratat;

(2) întrucât, în conformitate cu art. 33 alin. (2) lit. (a) din Tratat, la elaborarea politicii agricole comune și a metodelor speciale de aplicare a acesteia trebuie avută în vedere natura particulară a activității agricole care decurge din structura socială a agriculturii și din diferențele structurale și naturale din diferitele regiuni agricole;

(3) întrucât, conform art. 159 din Tratat, punerea în aplicare a politicilor comune trebuie să aibă în vedere obiectivele stabilite în art. 158 și 160 referitoare la politica comună de coeziune economică și socială și să contribuie la realizarea acestora; întrucât măsurile de dezvoltare rurală ar trebui astfel să vină în sprijinul acestei politici în regiunile a căror dezvoltare a rămas în urmă (Obiectivul 1) și în regiunile care se confruntă cu greutăți de ordin structural (Obiectivul 2), conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1260/1999 din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale privind fondurile structurale6;

(4) întrucât, în politica agricolă comună, au fost incluse încă din 1972 măsuri menite să sprijine îmbunătățirea structurilor agricole; întrucât, timp de aproape două decenii, s-a încercat integrarea politicii structurale agricole în contextul economic și social mai larg al zonelor rurale; întrucât reforma din 1992 a politicii a pus accentul pe dimensiunea ecologică a agriculturii dat fiind faptul ca agricultura este cel mai mare utilizator de terenuri;

(5) întrucât o serie de instrumente complexe sunt utilizate, în prezent, în punerea în aplicare a politicii zonelor rurale;

(6) întrucât, în următorii ani, agricultura va trebui să se adapteze la noile realități și la alte schimbări survenite sub aspectul evoluției pieței, al politicii pieței și al normelor comerciale, precum și sub aspectele cererii și preferințelor consumatorului și în contextul lărgirii ulterioare a Comunității; întrucât aceste schimbări vor afecta nu numai piețele agricole, ci și economiile locale din zonele rurale în general; întrucât o politică de dezvoltare a zonelor rurale ar trebui să aibă în vedere restabilirea și întărirea competitivității zonelor rurale și, astfel, să contribuie la menținerea și crearea de locuri de muncă în zonele respective;

(7) întrucât această dezvoltare ar trebui încurajată și sprijinită prin reorganizarea și simplificarea instrumentelor existente de dezvoltare rurală;

(8) întrucât o asemenea reorganizare ar trebui să aibă în vedere experiența acumulată în aplicarea instrumentelor existente și, astfel, să se bazeze pe instrumentele respective, care sunt cele utilizate în cadrul obiectivelor prioritare actuale ce promovează dezvoltarea zonelor rurale prin accelerarea adaptării structurilor agricole în cadrul reformei politicii agricole comune și facilitează dezvoltarea și adaptarea structurală a zonelor rurale (Obiectivele 5a și 5b), conform Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2052/88 din 24 iunie 1988 privind misiunile și eficiența fondurilor structurale, precum și coordonarea colaborării între diferite fonduri structurale, pe de o parte, și între acestea și cele ale Băncii Europene de Investiții și ale altor instrumente financiare7 existente, precum și conform Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 4256/88 din 19 decembrie 1988 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2052/88 în ceea ce privește Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) Secțiunea Orientare8, și cele introduse ca măsuri complementare la reforma din 1992 a politicii agricole comune prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2078/92 din 30 iunie 1992 privind metodele de producție agricolă compatibile cu normele de protecție a mediului și de întreținere a spațiului natural9, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2079/92 din 30 iunie 1992 de instituire a unui program de ajutor comunitar pentru cei care se retrag de timpuriu din agricultură10 și Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2080/92 din 30 iunie 1992 de instituire a unui program de ajutor comunitar pentru măsuri silvicole în agricultură11;

(9) întrucât cadrul unei politici reformate de dezvoltare rurală ar trebui să cuprindă toate zonele rurale din Comunitate;

(10) întrucât cele trei măsuri însoțitoare existente introduse în reforma din 1992 a politicii agricole comune (agromediu, pensionare anticipată, împădurire) ar trebui completate cu programul pentru zonele defavorizate și zonele cu restricții privind mediul;

(11) întrucât alte măsuri de dezvoltare rurală ar trebui să facă parte din programele integrate de dezvoltare pentru Obiectivul 1 și pot fi incluse în programele pentru regiunile la care se referă Obiectivul 2;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...