Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1255/1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate
Număr celex: 31999R1255

Modificări (1), Referințe (19)

În vigoare de la 26 iunie 1999 până la 31 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1255/1999
din 17 mai 1999
privind organizarea comună a pieței în sectorul
laptelui și produselor lactate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor4,

având în vedere avizul Curții de Conturi5,

(1) întrucât funcționarea și dezvoltarea pieței comune în sectorul produselor agricole trebuie însoțită de stabilirea unei politici agricole comune care să includă în special o organizare comună a piețelor agricole în diverse forme, în funcție de produs;

(2) întrucât scopul politicii agricole comune este îndeplinirea obiectivelor stabilite în art. 33 din Tratat; întrucât, în sectorul laptelui, pentru a stabiliza piețele și pentru a asigura un nivel de trai satisfăcător pentru comunitatea agricolă, este necesar ca organismele de intervenție, bazându-se pe un sistem de prețuri unice, să poată lua măsuri de intervenție pe piață, inclusiv prin achiziționarea de unt și lapte praf degresat și prin acordarea unor ajutoare financiare pentru depozitare privată a acestor produse; întrucât, cu toate acestea, asemenea măsuri trebuie standardizate astfel încât să nu împiedice libera circulație a bunurilor respective în cadrul Comunității;

(3) întrucât, prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3950/92 din 28 decembrie 1992 de stabilire a unei taxe suplimentare în sectorul laptelui și produselor lactate6, s-a introdus un regim suplimentar de taxe pentru piața laptelui și produselor lactate, în scopul reducerii dezechilibrului dintre cerere și ofertă pe piața laptelui și produselor lactate și al reducerii excedentelor structurale ce rezultă din acest dezechilibru; întrucât acest regim se va aplica pentru opt noi perioade consecutive de 12 luni începând de la 1 aprilie 2000;

(4) întrucât, pentru a stimula consumul de lapte și produse lactate în cadrul Comunității și pentru a îmbunătăți competitivitatea acestor produse pe piețele internaționale, trebuie redus nivelul de sprijinire a pieței, în special printr-o reducere treptată a prețurilor orientative și a prețurilor de intervenție pentru unt și lapte praf degresat începând cu 1 iulie 2005;

(5) întrucât punerea în aplicare a unui sistem de intervenție pentru unt trebuie să mențină poziția competitivă a acestuia pe piață și să asigure cea mai eficientă depozitare posibilă; întrucât cerințele de calitate care trebuie respectate în ceea ce privește untul constituie un factor determinant pentru atingerea acestor obiective; întrucât achizițiile de intervenție trebuie să aibă loc în limitele necesare pentru menținerea stabilității pieței ținându-se cont de prețul pe piață al untului în statele membre și trebuie efectuate în cadrul unei proceduri de licitație;

(6) întrucât, în cazul ajutorului financiar pentru depozitarea privată a untului, trebuie ca acordarea acestuia să fie condiționată de producerea untului din smântâna și laptele care provin din cadrul Comunității și trebuie să se mențină o trimitere la categoriile naționale de calitate, ca o condiție pentru a putea beneficia de ajutor;

(7) întrucât, pe lângă intervențiile pentru unt și smântână, sunt necesare alte măsuri de intervenție în cadrul Comunității pentru a permite obținerea celei mai bune valorificări a proteinelor lactate și pentru a sprijini prețurile produselor care au o importanță specială în formarea prețurilor de producție a laptelui; întrucât aceste măsuri trebuie să ia forma achiziționării de lapte praf și a acordării unor ajutoare financiare pentru depozitarea privată a acestui produs; întrucât intervenția prin achizițiile normale de intervenție de lapte praf degresat ar putea fi totuși suspendate peste o anumită cantitate și ar putea fi înlocuite cu achiziții pe bază de licitație;

(8) întrucât, pentru a evita denaturarea concurenței dintre agenții economici care vând prin sistemul de intervenții publice și în interesul administrării corecte a fondurilor Comunității, trebuie stabilite cerințe minime în privința conținutului de proteine al laptelui praf degresat achiziționat în cadrul sistemului de intervenții; întrucât conținutul trebuie stabilit ținându-se cont de standardele comerciale curente, astfel încât să nu poată funcționa ca un criteriu de excludere de la intervenție;

(9) întrucât, pentru a contribui la echilibrarea pieței laptelui și pentru a stabiliza prețurile de piață ale laptelui și produselor lactate, trebuie prevăzute măsuri complementare care să crească posibilitatea desfacerii produselor lactate; întrucât aceste măsuri trebuie să includă acordarea de ajutoare financiare pentru depozitarea privată a anumitor tipuri de brânzeturi, pe de o parte, și acordarea, pe de altă parte, de ajutoare financiare pentru comercializarea anumitor produse lactate care au destinații și moduri de utilizare specifice;

(10) întrucât, pentru a stimula consumul de lapte de către tineri, trebuie să se prevadă posibilitatea participării Comunității la cheltuielile legate de acordarea ajutoarelor financiare pentru aprovizionarea cu lapte a elevilor din instituțiile școlare;

(11) întrucât, ca o consecință a sprijinului redus al pieței în sectorul laptelui, trebuie introduse măsuri de sprijinire a veniturilor producătorilor de lapte; întrucât aceste măsuri trebuie să îmbrace forma unei prime pentru produsele lactate, al cărei nivel trebuie să se dezvolte în paralel cu reducerea treptată a sprijinului acordat pieței; întrucât nivelul sprijinirii venitului individual trebuie să fie calculat pe baza cantităților individuale de referință de la producătorii respectivi; întrucât, pentru a asigura aplicarea corectă a acestui sistem și pentru a se ține cont de angajamentele multilaterale ale Comunității, precum și din motive legate de controlul bugetar, este necesar să se mențină sprijinul total acordat venitului la nivelul cantităților totale de referință din statele membre, valabile la intrarea în vigoare a prezentului regulament;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...