Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1168/1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru prune
Număr celex: 31999R1168

Modificări (...)

În vigoare de la 04 iunie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1168/1999 al COMISIEI
din 3 iunie 1999
de stabilire a standardului de comercializare pentru prune

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței de fructe și legume1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 857/1999 al Comisiei2, în special articolul 2 alineatul (2),

(1) întrucât prunele se află printre produsele enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 pentru care trebuie adoptate standarde; întrucât Regulamentul (CEE) nr. 1591/87 al Comisiei din 5 iunie 1987 de stabilire a standardelor de comercializare pentru varză, varză de Bruxelles, țelină pentru pețiol și frunze, spanac și prune3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 888/974, a fost modificat frecvent și nu mai poate asigura claritate juridică;

(2) întrucât, pentru o claritate mai mare, reglementările privind prunele ar trebui separate de cele pentru alte produse din Regulamentul (CEE) nr. 1591/87; întrucât reglementarea în discuție ar trebui, prin urmare, să fie modificate, iar anexa V la Regulamentul (CEE) nr. 1591/87 privind prunele să fie anulată; întrucât, în acest scop și în interesul păstrării transparenței pe piața internațională, ar trebui să se țină seama de standardul pentru prune recomandat de către Grupul de lucru privind standardizarea produselor perisabile și dezvoltarea calității din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (ONU/CEE);

(3) întrucât rezultatul aplicării acestor standarde ar trebui să fie îndepărtarea de pe piață a produselor de o calitate nesatisfăcătoare, alinierea producției la cerințele consumatorilor, facilitarea relațiilor comerciale bazate pe concurență loială, contribuind astfel la obținerea unei producții mai profitabile;

(4) întrucât standardele sunt aplicabile în toate etapele de comercializare; întrucât transportul pe distanțe lungi, depozitarea pentru un anumit interval de timp și diferitele operațiuni de manevrare la care sunt supuse produsele pot cauza o deteriorare datorată evoluției biologice a produselor sau perisabilității lor; întrucât ar trebui să se țină seama de această deteriorare atunci când se aplică standardele la etapele de comercializare care urmează expedierii; întrucât produsele din clasa "Extra" trebuie să fie sortate și ambalate cu o atenție deosebită, în cazul acestora se va lua în considerare numai lipsa prospețimii și a turgescenței;

(5) întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestiune pentru fructe și legume proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

2 JO L 108, 27.4.1999, p. 7.

3 JO L 146, 6.6.1987, p. 36.

4 JO L 126, 17.5.1997, p. 11.

Articolul 1

Standardul de comercializare pentru prunele care intră sub incidența codului CN 0809 40 50 este cel stabilit în anexă.

Acest standard se aplică tuturor etapelor de comercializare, în conformitate cu condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

Cu toate acestea, în etapele ulterioare expedierii, produsele pot prezenta în raport cu prevederile standardului:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...