Comisia Comunităților Europene

Directiva nr. 10/1999 de prevedere a unor derogări de la dispozițiile art. 7 din Directiva Consiliului 79/112/CEE în ceea ce privește etichetarea produselor alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31999L0010

Modificări (...)

În vigoare de la 16 martie 1999 până la 12 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA COMISIEI 1999/10/CE
din 8 martie 1999
de prevedere a unor derogări de la dispozițiile art. 7 din Directiva
Consiliului 79/112/CEE în ceea ce privește etichetarea produselor
alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 79/112/CEE din 18 decembrie 1978 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora1, modificată ultima dată de Directiva Parlamentului European și a Consiliului 97/4/CE2, în special art. 7 alin. (3) lit. (d) și (4) și alin. (4),

întrucât art. 7 alin. (2) lit. (a) și (b) din Directiva 79/112/CEE prevede obligativitatea precizării cantității dintr-un ingredient pe eticheta unui produs alimentar, dacă ingredientul respectiv figurează în denumirea de comercializare sau este subliniat pe etichetă;

întrucât, pe de o parte, Directiva Comisiei 94/54/CE3, modificată de Directiva Consiliului 96/21/CE4 impune indicarea mențiunilor "cu îndulcitor(i)" sau "cu zahăr (zaharuri) și îndulcitor(i)" pe etichetele produselor conținând asemenea ingrediente; întrucât, aceste mențiuni trebuie să însoțească denumirea de comercializare;

întrucât indicarea acestor mențiuni impuse de Directiva 94/54/CE are ca rezultat indicarea obligatorie a cantității acestui ingredient sau acestor ingrediente, în conformitate cu art. 7 alin. (2) lit. (a) și/sau (b) din Directiva 79/112/CEE;

întrucât, totuși, este puțin probabil ca indicarea cantității de îndulcitori să influențeze alegerea cumpărătorului în momentul achiziționării produsului;

întrucât, pe de altă parte, includerea mențiunilor legate de adaosul de vitamine și minerale are ca rezultat obligativitatea etichetării cu indicarea valorii nutritive în conformitate cu Directiva Consiliului 90/496/CEE5;

întrucât aceste mențiuni sunt considerate parte integrantă a denumirii de comercializare sau subliniere a unui ingredient în sensul art. 7 alin. (2) lit. (a) și/sau (b) din Directiva 79/112/CEE și au ca efect indicarea obligatorie a cantității de vitamine și minerale;

întrucât această informație dublă nu este utilă pentru consumator și l-ar putea chiar induce în eroare, în măsura în care, în sensul art. 7 alin. (4) din Directiva 79/112/CEE, cantitatea este indicată în procentaje, iar pentru etichetele cu valoarea nutritivă, în mg;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...