Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar
Număr celex: 31993R2454

Modificări (1), Referințe (22), Derogări (1), Reviste (5), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 11 octombrie 1993 până la 30 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL COMISIEI (CEE) nr. 2454/93
din 2 iulie 1993
de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului
Consiliului (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar1 denumit în continuare "cod", în special articolul 249,

întrucât codul reunește toată legislația vamală existentă într-un singur instrument juridic; întrucât codul introduce, de asemenea, o serie de modificări la această legislație pentru a o face mai coerentă, pentru a o simplifica și pentru a umple anumite lacune; întrucât aceasta constituie legislația comunitară completă în acest domeniu;

întrucât aceleași motive care au determinat adoptarea codului sunt valabile pentru legislația vamală de aplicare; întrucât este, prin urmare, necesar să se reunească într-un singur regulament toate dispozițiile de aplicare a dreptului vamal care în prezent sunt dispersate într-un număr mare de regulamente și directive comunitare;

întrucât codul de aplicare a Codului Vamal Comunitar instituit prin prezentul document trebuie să reia reglementările vamale de aplicare existente; întrucât, ținând seama de experiența dobândită, este necesar:

- să se aducă unele modificări reglementărilor menționate în vederea adaptării lor la dispozițiile cuprinse în cod,

- să se extindă sfera de aplicare a anumitor dispoziții limitate în prezent la anumite regimuri vamale pentru a ține seama de domeniul de aplicare general al codului,

- să se clarifice anumite reglementări în vederea unei certitudini juridice sporite în momentul aplicării acestora;

întrucât modificările introduse se referă în special la dispozițiile referitoare la datoria vamală;

întrucât este necesar să se limiteze aplicarea articolului 791 alineatul (2) până la 1 ianuarie 1995 și să se reexamineze chestiunea în lumina experienței dobândite;

întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 302, 19. 10. 1992, p. 1

PARTEA 1 DISPOZIȚII GENERALE DE APLICARE

TITLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL 1 Definiții

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...