Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1898/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, untului și a untului concentrat pe piața comunitară
Număr celex: 32005R1898

Modificări (...), Referințe (26)

În vigoare de la 02 decembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1898/2005 AL COMISIEI
din 9 noiembrie 2005
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999
al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare
a smântânii, untului și a untului concentrat pe piața comunitară

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate1, în special articolele 10, 15 și 40,

întrucât:

(1) Având în vedere experiența dobândită în cursul ultimilor ani, ar trebui aduse noi modificări Regulamentului (CE) nr. 2571/97 al Comisiei din 15 decembrie 1997 privind vânzarea untului la preț redus și acordarea de ajutoare pentru smântâna, untul și untul concentrat utilizate la fabricarea de produse de patiserie, înghețată și alte produse alimentare2, în sensul simplificării regimului de ajutoare.

(2) În vederea armonizării, ar trebui, de asemenea, ca regulamentul să cuprindă dispozițiile referitoare la alte regimuri de comercializare a acelorași produse, prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2191/81 al Comisiei din 31 iulie 1981 privind acordarea unui ajutor pentru achiziționarea de unt de către instituțiile și colectivitățile fără scop lucrativ3, Regulamentul (CEE) nr. 429/90 al Comisiei din 20 februarie 1990 privind atribuirea prin achiziție publică a unui ajutor pentru untul concentrat destinat consumului direct în cadrul Comunității4 și Regulamentul (CEE) nr. 1609/88 al Comisiei din 9 iunie 1988 de stabilire a ultimei date de intrare în stoc a untului vândut conform Regulamentelor (CEE) nr. 3143/85 și (CE) nr. 2571/975.

(3) Din motive de claritate și raționalitate, ar trebui abrogate Regulamentele (CEE) nr. 2191/81, (CEE) nr. 1609/88, (CEE) nr. 429/90 și (CE) nr. 2571/97 și înlocuite printr-un nou regulament.

(4) Regimul de intervenție prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 3143/85 al Comisiei din 11 noiembrie 1985 privind vânzarea cu preț redus a untului de intervenție destinat consumului direct sub formă de unt concentrat6 și de Regulamentul (CEE) nr. 3378/91 al Comisiei din 20 noiembrie 1991 privind modalitățile de vânzare a untului din stocul de intervenție destinat exportului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 569/887 nu se mai aplică de câțiva ani și situația actuală a pieței nu necesită menținerea acestui regim.

(5) Prin urmare, Regulamentele (CEE) nr. 3143/85 și (CEE) nr. 3378/91 ar trebui abrogate.

(6) Situația pieței comunitare a untului se caracterizează prin existența unor surplusuri. Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 prevede ca, în cazul în care se formează sau este posibil să se formeze surplusuri de produse lactate, Comisia să poată decide acordarea unor ajutoare, pentru a permite achiziționarea smântânii, untului și untului concentrat la prețuri reduse de către cumpărători și în scopurile prevăzute.

(7) Situația pieței comunitare a untului se caracterizează, de asemenea, prin existența unor stocuri importante, constituite în urma intervențiilor realizate pe piața untului, în temeiul articolului 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999. Nu este posibilă comercializarea în condiții normale a cantității totale de unt corespunzătoare acestor stocuri în cursul anului de comercializare a produselor lactate. Prin urmare, este necesar să se adopte măsurile speciale prevăzute la articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf din regulamentul menționat anterior, pentru a facilita comercializarea untului.

(8) Untul pus în vânzare în urma intervențiilor trebuie să fi intrat în stoc înainte de o dată ce trebuie stabilită. Această dată ar trebui stabilită în funcție de situația pieței și de evoluția stocurilor de unt și a cantităților disponibile.

(9) Pentru definirea tipurilor de unt și smântână eligibile pentru ajutoare în vederea fabricării de produse de patiserie, înghețată și alte produse alimentare, ar trebui precizat că untul și smântâna pentru care se acordă ajutoare trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 6 alineatele (3) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999.

(10) Pentru ca subvențiile să nu se acorde decât produselor care prezintă un grad ridicat de protecție a sănătății, ar trebui ca untul, untul concentrat și smântâna pentru care se acordă ajutoare să îndeplinească cerințele prevăzute de Directiva 92/46/CEE a Consiliului din 16 iunie 1992 de stabilire a normelor de sănătate pentru producerea și introducerea pe piață a laptelui crud, a laptelui tratat termic și a produselor lactate8, în special cele privind prepararea într-o unitate desemnată și conformitatea cu condițiile referitoare la marcarea de sănătate precizate în capitolul IV litera A din anexa C la respectiva directivă.

(11) Este necesar să se precizeze că produsele incluse la coduri cuprinse între NC 0401 și 0406 și anumite amestecuri nu pot fi considerate produse intermediare, cu excepția produselor incluse la codul NC ex 0405 10 30.

(12) În ceea ce privește untul concentrat, din motive de claritate, ar trebui să se confirme că metoda de producție aplicată deja de mulți ani poate include procesul de fracționare, ținând seama de dezvoltările tehnologice în materie de producție și de utilizare a materiei prime. Ar trebui, de asemenea, să se admită ca untul concentrat să poată fi obținut, într-o unitate desemnată, din smântână, unt sau grăsime lactată inclusă la codul NC ex 0405 90 10, denumită în continuare "GL", produse în decursul unei perioade cu o durată maximă limitată înainte de utilizarea lor pentru producția untului concentrat. În acest caz, ar trebui ca grăsimea lactată să fie împachetată, ambalată și transportată cu respectarea anumitor condiții.

(13) Pentru a controla destinația produselor subvenționate, ar trebui să se stabilească dispoziții referitoare la utilizarea și detectarea marcatorilor în aceste produse, precum și dozajul minim pentru marcatori. În plus, ar trebui exclusă utilizarea anumitor marcatori, care sunt adăugați în cantități importante.

(14) Pentru a facilita verificarea respectării termenului pentru încorporarea produselor care beneficiază de acest regim în produsele finale, ar trebui ca pe ambalaj să fie indicat numărul licitației.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...