Senatul României

Hotărârea nr. 16/2018 privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre - COM (2017) 648 final

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 februarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/43 din 7.02.2018,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Senatul României constată că prezenta propunere face parte din Pachetul privind mobilitatea.

(2) Senatul României atrage atenția asupra faptului că:

a) Impactul negativ al transporturilor asupra poluării atmosferice, emisiilor de gaze cu efect de seră, a accidentelor, a zgomotului și asupra congestionării traficului continuă să pună probleme pentru economia, sănătatea și bunăstarea cetățenilor europeni.

b) Dezechilibrul dintre transportul combinat și transportul rutier este cauzat de existența unor externalități negative care nu sunt pe deplin reflectate în prețul pentru transportul rutier de mărfuri.

Art. 2. -

Senatul României constată că Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului respectă principiul subsidiarității și principiul proporționalității.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 12 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ȚUȚUIANU

București, 12 februarie 2018.

Nr. 16.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...