Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2328/2003 de instituire a unui regim de compensare a costurilor suplimentare apărute la comercializarea anumitor produse pescărești din Insulele Azore, Madeira, Insulele Canare și departamentele Guyana Franceză și Reunion, din cauza ultraperificității acestor regiuni
Număr celex: 32003R2328

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 31 decembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 2328/2003 AL CONSILIULUI
din 22 decembrie 2003
de instituire a unui regim de compensare a costurilor suplimentare
apărute la comercializarea anumitor produse pescărești din Insulele
Azore, Madeira, Insulele Canare și departamentele Guyana Franceză
și Reunion, din cauza ultraperificității acestor regiuni

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 și articolul 299 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

întrucât:

(1) Sectorul pescuitului din regiunile ultraperiferice ale Comunității întâmpină dificultăți, care sunt agravate în special de costul transportului produselor pescărești către piețe, din cauza depărtării și izolării lor.

(2) În cadrul politicii Comunității de asistență pentru regiunile sale ultraperiferice, prin Deciziile 89/687/CEE3, 91/314/CEE4 și 91/315/CEE5, Consiliul a instituit programe de opțiuni specifice pentru caracterul îndepărtat și insular al departamentelor franceze de peste mări (Poseidom), al Insulelor Canare (Poseican) și Madeira și al Insulelor Azore (Poseima), care prevăd măsurile care urmează să fie aplicate, ținând seama de caracteristicile specifice și de constrângerile întâlnite în aceste regiuni.

___________

1 Aviz din 4 decembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

2 Aviz din 29 octombrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 JO L 399, 30.12.1989, p. 39.

4 JO L 171, 29.6.1991, p. 1.

5 JO L 171, 29.6.1991, p. 10.

(3) Articolul 299 alineatul (2) din tratat recunoaște handicapurile specifice care afectează situația economică și socială a regiunilor ultraperiferice, agravate de depărtarea și de insularitatea acestora. Acesta este și cazul industriei pescuitului.

(4) Regiunile în cauză întâmpină probleme de dezvoltare specifice și, în special, suportă costuri suplimentare apărute la comercializarea anumitor produse, din cauza depărtării.

(5) În vederea menținerii competitivității anumitor produse pescărești în comparație cu cea a produselor similare din alte regiuni ale Comunității, aceasta a introdus în 1992 și 1993 măsuri pentru a compensa aceste costuri suplimentare în sectorul pescuitului. Aceste măsuri au fost urmate apoi în 1994 și în perioada 1995 - 1997 de adoptarea Regulamentelor (CE) nr. 1503/941 și (CE) nr. 2337/952 și în perioada 1998 - 2002 de adoptarea Regulamentelor (CE) nr. 1587/983 și (CE) nr. 579/20024. Din 2003 este necesar să se prevadă continuarea regimului de compensare a costurilor suplimentare pentru anumite produse pescărești în ceea ce privește prelucrarea și comercializarea și, prin urmare, este necesar să se adopte măsuri astfel încât să fie posibilă continuarea acestor măsuri.

(6) Industria pescuitului costier și artizanal are o importanță socială și economică mare în regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...