Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 655/2003 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului 89/106/CEE în ceea ce privește kiturile de acoperire impermeabilă a pardoselilor și pereților din spații umede [notificată cu numărul C(2003) 3246] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003D0655

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 17 septembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 12 septembrie 2003
privind procedura de atestare a conformității produselor pentru
construcții în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului
89/106/CEE în ceea ce privește kiturile de acoperire impermeabilă a
pardoselilor și pereților din spații umede [notificată cu numărul
C(2003) 3246] (Text cu relevanță pentru SEE) (2003/655/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1998 privind apropierea dispozițiilor legale, de reglementare și administrative ale statelor membre în ceea ce privește produsele pentru construcții1, modificată de Directiva 93/68/CEE2, în special art. 13 alin. (4),

întrucât:

(1) Comisia trebuie să aleagă dintre cele două proceduri prevăzute în art. 13 alin (3) din Directiva 89/106/CEE de atestare a conformității unui produs, procedura cea mai puțin oneroasă cu putință care este compatibilă cu siguranța. Aceasta înseamnă că este necesar să hotărască dacă, pentru un produs sau pentru o familie de produse date, existența unui sistem de control al producției în fabrică aflat sub responsabilitatea producătorului reprezintă sau nu o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau dacă, din motive legate de respectarea criteriilor menționate în art. 13 alin. (4), este necesară intervenția unui organism de certificare desemnat.

(2) Art. 13 alin. (4) prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandatele și în specificațiile tehnice. Prin urmare, este recomandabil să se identifice produsele sau familia de produse prevăzute în specificațiile tehnice.

(3) Cele două proceduri prevăzute în art. 13 alin. (3) sunt descrise în detaliu în anexa III la Directiva 89/106/CEE. Prin urmare, este necesar să se specifice în mod clar metodele de aplicare a celor două proceduri, cu trimitere la anexa III, pentru fiecare produs sau familie de produse, deoarece în anexa III se preferă anumite sisteme.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...