Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 287/2003 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru serviciile de cazare pentru turiști [notificată cu numărul C(2003) 235] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003D0287

Modificări (...)

În vigoare de la 24 aprilie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 14 aprilie 2003
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice
comunitare pentru serviciile de cazare pentru turiști
[notificată cu numărul C(2003) 235]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2003/287/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf și punctul 2 al șaselea paragraf din anexa la regulamentul în cauză,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentului (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs ale cărui caracteristici îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte esențiale de mediu.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice pentru diversele grupuri de produse.

(3) În cazul serviciilor de cazare pentru turiști, criteriile ecologice ar trebui să fie împărțite în criterii obligatorii, care trebuie îndeplinite în totalitate, și criterii opționale, dintre care trebuie îndeplinite doar o parte.

(4) În ceea ce privește taxele aferente, ar trebui să se facă reduceri în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) 1980/2000 și cu articolul 5 din Decizia 2000/728/CE a Comisiei din 10 noiembrie 2000 de stabilire a taxelor pentru cererile de acordare a etichetei ecologice comunitare și a taxelor anuale2.

(5) În cazul microîntreprinderilor și al refugiilor montane, este adecvat să se prevadă reduceri suplimentare ale taxelor, pentru a se lua în considerare resursele limitate ale acestora și importanța deosebită pe care o au în cadrul acestui grup de produse.

(6) Măsurile prevăzute de prezenta decizie se bazează pe propunerile de criterii elaborate de Comitetul de etichetare ecologică al Uniunii Europene, constituit în temeiul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

2 JO L 293, 22.11.2000, p. 18.

Articolul 1

În vederea acordării etichetei ecologice comunitare în conformitate cu Regulamentul 1980/2000, serviciul oferit trebuie să se încadreze în grupul de produse "servicii de cazare pentru turiști" în conformitate cu definiția din articolul 2 din prezenta decizie și trebuie să îndeplinească criteriile ecologice stabilite de anexa la prezenta decizie.

Aceste criterii sunt împărțite în criterii obligatorii, care trebuie îndeplinite în totalitate, și criterii opționale, dintre care trebuie îndeplinite doar o parte, în conformitate cu prevederile din anexă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...