Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1954/2003 privind gestionarea efortului de pescuit referitor la anumite zone și resurse de pescuit comunitare, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 685/95 și (CE) nr. 2027/95
Număr celex: 32003R1954

Modificări (...)

În vigoare de la 07 noiembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1954/2003 AL CONSILIULUI
din 4 noiembrie 2003
privind gestionarea efortului de pescuit referitor la anumite zone
și resurse de pescuit comunitare, de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentelor (CE)
nr. 685/95 și (CE) nr. 2027/95

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 și articolul 299 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Articolul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului3 prevede adoptarea de către Consiliu a unor măsuri comunitare de reglementare a accesului la ape și resurse și de desfășurare durabilă a activităților de pescuit.

(2) Regimul de acces la ape și resurse, menționat la articolele 156 - 166 și la articolele 347 353 din Actul de aderare a Spaniei și Portugaliei, a expirat la 31 decembrie 2002. În consecință, anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 685/95 al Consiliului din 27 martie 1995 privind gestionarea eforturilor de pescuit referitoare la anumite zone și resurse de pescuit comunitare4, precum și ale Regulamentului (CE) nr. 2027/95 al Consiliului din 15 iunie 1995 de instituire a unui sistem de gestionare a efortului de pescuit referitor la anumite zone și resurse de pescuit comunitare5 trebuie adaptate noului cadru legislativ.

(3) Alte dispoziții prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 685/95 și de Regulamentul (CE) nr. 2027/95 sunt destinate să stabilească un sistem general de gestionare a efortului de pescuit pentru a preveni o creștere a efortului de pescuit și nu sunt legate de Actul de aderare a Spaniei și Portugaliei. Respectivele dispoziții sunt importante pentru gestionarea pescuitului și trebuie menținute.

(4) Pentru a se asigura că nu se înregistrează creșteri ale nivelurilor globale existente ale efortului de pescuit, este necesar să se stabilească un nou regim de gestionare a efortului de pescuit în zonele ICES V, VI, VII, VIII, IX și X, precum și în zonele CECAF 34.1.1, 34.1.2 și 34.2.0. Acest regim limitează efortul de pescuit pe baza efortului de pescuit depus în locurile de pescuit în cauză pe perioada 1998 - 2002.

(5) Pentru a se asigura o coerență între diferitele norme de gestionare a efortului de pescuit, limitele generale ale efortului de pescuit, prevăzute de prezentul regulament, trebuie revizuite ori de câte ori Consiliul adoptă norme de gestionare a efortului de pescuit pentru locurile de pescuit din aceeași zonă sau o parte a ei, ca parte a unui plan de recuperare. Reexaminarea punerii în aplicare a prezentului program până în decembrie 2006 ar permite Consiliului să reevalueze situația.

(6) Pentru protejarea situației biologice sensibile din apele ce înconjoară Insulele Azore, Madeira și Canare și pentru protejarea economiei locale a acestor insule, este necesar, având în vedere situația lor structurală, socială și economică, să se limiteze anumite activități de pescuit în apele respective la navele înregistrate în porturile acestor insule. Reexaminarea acestor măsuri până în decembrie 2006 ar permite Consiliului să reevalueze situația.

(7) A fost identificată o zonă în sudul și vestul Irlandei în care se găsește o mare concentrare de puiet de merluciu. Această zonă a fost supusă unor restricții speciale în ceea ce privește utilizarea uneltelor demersale. Tot în scopul conservării, zona trebuie supusă și unor cerințe specifice de limitare a efortului în cadrul sistemului general descris anterior. Reexaminarea acestor cerințe până în decembrie 2008 ar permite Consiliului să reevalueze situația.

(8) Adoptarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit este responsabilitatea statelor membre de pavilion; astfel, este necesar să se asigure transparența și echitatea procedurilor de gestionare și monitorizare.

(9) Ținând seama de cerințele specifice de conservare a speciilor care au o distribuție geografică ce se extinde și în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția a mai mult de un stat membru, statele membre ar trebui autorizate să limiteze activitățile de pescuit ale navelor care arborează pavilionul lor, în funcție de uneltele specifice de pescuit, sezon și zonă.

(10) Comisia ar trebui să poată adapta limitele maxime ale efortului de pescuit, pe baza cererii justificate din partea unui stat membru, pentru a-i permite acestuia să-și utilizeze la maximum posibilitățile de pescuit.

(11) Ca urmare a modificării regimului de gestionare a efortului de pescuit, este necesar să se opereze modificările corespunzătoare în titlurile IIA și III din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului6.

(12) Pentru a se asigura certitudinea juridică și pentru a se evita modificarea echilibrului actual în zonele și resursele în cauză și pentru a garanta că efortul de pescuit depus este corespunzător resurselor disponibile, Regulamentele (CE) nr. 685/95 și (CE) nr. 2027/95 trebuie abrogate.

(13) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a de procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei7.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...