Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1435/2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE)
Număr celex: 32003R1435

Modificări (...), Referințe (6), Reviste (1), Doctrine (1)

În vigoare de la 18 august 2003

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1435/2003 AL CONSILIULUI
din 22 iulie 2003
privind statutul societății cooperative europene (SCE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Social și Economic European3,

întrucât:

(1) Parlamentul European a adoptat la 13 aprilie 1983 o rezoluție privind cooperativele în Comunitatea Europeană4, la 9 iulie 1987 o rezoluție privind contribuția cooperativelor la dezvoltarea regională5, la 26 mai 1989 o rezoluție privind rolul femeilor în cooperative și inițiativele locale de ocupare a forței de muncă6, la 11 februarie 1994 o rezoluție privind contribuția cooperativelor la dezvoltarea regională7 și la 18 septembrie 1998 o rezoluție privind rolul cooperativelor în creșterea numărului de locuri de muncă pentru femei8.

(2) Realizarea pieței interne și îmbunătățirea situației economice și sociale în întreaga Comunitate care decurge din aceasta înseamnă nu numai că obstacolele în calea schimburilor comerciale ar trebui eliminate, ci și că structurile de producție ar trebui adaptate la dimensiunea comunitară a pieței. În acest scop, este esențial ca întreprinderile, indiferent de forma lor juridică, ale căror activități nu sunt destinate să răspundă exclusiv nevoilor existente la nivel local, să fie în măsură să-și planifice și să-și reorganizeze activitățile la nivel comunitar.

(3) Cadrul juridic în care întreprinderile ar trebui să-și exercite activitățile în Comunitate continuă să se bazeze în principal pe legislațiile naționale și nu mai corespunde, prin urmare, cadrului economic în care acestea trebuie să se dezvolte pentru a permite realizarea obiectivelor enunțate la articolul 18 din tratat. Această situație împiedică considerabil regruparea societăților din state membre diferite.

(4) Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2157/20019 privind statutul societății europene, în conformitate cu principiile generale aplicabile societăților anonime. Acest regulament nu este un instrument adaptat la specificul întreprinderilor cooperative.

(5) Deși Gruparea de Interese Economice Europene (GIEE), astfel cum este prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 2137/8510, permite întreprinderilor să promoveze în comun anumite activități fără a-și pierde autonomia, aceasta nu îndeplinește, cu toate acestea, cerințele specifice ale întreprinderii cooperative.

(6) Comunitatea, dorind să garanteze egalitatea condițiilor de concurență și să contribuie la dezvoltarea sa economică, ar trebui să doteze cooperativele, entități recunoscute în mod normal în toate statele membre, cu instrumente juridice adecvate, capabile să faciliteze dezvoltarea activităților transnaționale ale acestora. Organizația Națiunilor Unite a încurajat toate guvernele să asigure un mediu propice dezvoltării cooperativelor în care acestea să poată participa la viața economică pe picior de egalitate cu celelalte forme de societăți11.

(7) Cooperativele sunt, în primul rând, grupări de persoane fizice sau juridice care respectă principii de funcționare speciale, diferite de cele ale altor operatori economici. Se pot menționa, de exemplu, principiile structurii și ale controlului democratice, precum și distribuția echitabilă a profitului net al exercițiului financiar.

(8) Aceste principii speciale se referă, în special, la principiul preeminenței persoanei care se concretizează prin dispoziții specifice privind condițiile de aderare, de retragere și de excludere a membrilor; acesta se traduce prin enunțarea regulii "un om, un vot", dreptul de vot fiind legat de persoană, ceea ce înseamnă că membrii se găsesc în imposibilitatea de a exercita drepturi asupra activului societății cooperative.

(9) Cooperativele dețin un capital social și membrii lor pot fi persoane fizice sau juridice. Membrii lor pot fi parțial sau integral clienți, lucrători sau furnizori. În cazul în care o cooperativă este constituită din membrii care sunt la rândul lor societăți cooperative, este vorba despre o cooperativă denumită "de gradul doi". În anumite condiții, cooperativele pot, de asemenea, să aibă un procentaj definit de membri investitori neutilizatori sau de terți care beneficiază de pe urma activității lor sau desfășoară activități pentru cooperative.

(10) O societate cooperativă europeană (denumită în continuare "SCE") ar trebui să aibă ca obiect principal satisfacerea nevoilor membrilor săi și/sau dezvoltarea activităților economice și sociale ale acestora, cu respectarea următoarelor principii:

- activitățile sale ar trebui să urmărească avantajul reciproc al membrilor săi pentru ca fiecare dintre aceștia să beneficieze de activitățile SCE în funcție de participarea sa,

- membrii săi ar trebui să fie, de asemenea, clienți, lucrători sau furnizori sau să fie implicați, într-un fel sau altul, în activitățile SCE,

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...