Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1466/1997 privind întărirea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice
Număr celex: 31997R1466

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 02 august 1997

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) Nr. 1466/97
din 7 iulie 1997
privind întărirea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea
și coordonarea politicilor economice

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 103 alin. (5), având în vedere propunerea Comisiei1,

acționând conform procedurii menționate la art. 189c din Tratat2

(1) întrucât Pactul de stabilitate și creștere are la bază obiectivul finanțelor publice sănătoase ca mijloc de întărire a condițiilor pentru stabilitatea prețurilor și pentru o creștere puternică și durabilă, care conduce la crearea de locuri de muncă;

(2) întrucât Pactul de stabilitate și creștere se compune din prezentul regulament care are ca obiectiv să întărească supravegherea pozițiilor bugetare, precum și supravegherea și coordonarea politicilor economice, în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1467/973 care are ca obiectiv accelerarea și clarificarea procedurii deficitului excesiv și din Rezoluția Consiliului din 17 iunie 1997 asupra Pactului de stabilitate și creștere4 în care, în conformitate cu art. D din Tratatul privind Uniunea Europeană, se emit orientări politice ferme pentru aplicarea Pactului de stabilitate și creștere într-o manieră strictă și oportună și în special pentru a se adera la obiectivul pe termen mediu al pozițiilor bugetare aproape de echilibru sau în excedent față de care s-au angajat toate statele membre și a se aplica acțiunile bugetare corective pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea obiectivelor programelor lor de stabilitate și convergență, ori de câte ori dispun de informații ce indică o discrepanță semnificativă, reală sau prognozată, față de obiectivul bugetar pe termen mediu;

(3) întrucât în etapa a treia a Uniunii Economice și Monetare (UEM), statele membre sunt, conform art. 104c din Tratat, obligate clar să evite deficitele publice excesive; întrucât conform art. 5 din Protocolul nr. 11 la Tratat privind anumite prevederi referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, art. 104c alin. (1) nu se aplică Regatului Unit decât dacă intră în etapa a treia; întrucât obligația din cadrul art. 109c alin. (4) de a se evita deficitele excesive continuă să se aplice Regatului Unit;

(4) întrucât aderarea la obiectivul pe termen mediu a pozițiilor bugetare aproape de echilibru sau în excedent permite statelor membre să controleze fluctuațiile ciclice normale în vreme ce mențin deficitul public în limitele a 3% din valoarea de referință a PIB;

(5) întrucât este adecvat să se completeze procedura supravegherii multilaterale prevăzută de art. 103 alin. (3) și (4) cu un sistem de avertizare timpurie, în cadrul căruia Consiliul poate alerta un stat membru într-o etapă timpurie asupra necesității de a întreprinde acțiunile corective necesare asupra bugetului pentru a preveni ca deficitul public să devină excesiv;

(6) întrucât procedura supravegherii multilaterale de la art. 103 alin. (3) și (4) ar trebui să continue pe mai departe monitorizarea în ansamblu a evoluției economice din fiecare stat membru și din Comunitate, precum și consecvența politicilor economice cu orientările generale ale politicii economice menționate la art. 103 alin. (2) din Tratat; întrucât pentru monitorizarea acestei evoluții este adecvată prezentarea informațiilor sub forma programelor de stabilitate și convergență;

(7) întrucât este necesar a se lua în considerare experiența utilă câștigată datorită programelor de convergență în decursul primelor două etape ale Uniunii Economice și Monetare;

(8) întrucât statele membre care adoptă moneda unică, denumite mai jos "state membre participante" vor fi realizat, conform art. 109j din Tratat, un grad ridicat de convergență durabilă și în special o poziție financiară publică durabilă; întrucât este necesară menținerea unor poziții bugetare sănătoase în aceste state membre pentru a sprijini stabilitatea prețurilor și pentru întărirea condițiilor favorabile unei creșteri susținute a producției și ocupării forței de muncă; întrucât este necesar ca statele membre participante să prezinte programe pe termen mediu, denumite mai jos "programe de stabilitate"; întrucât este necesar să fie definite elementele principale ale acestor programe;

(9) întrucât statele membre care nu adoptă moneda unică, denumite mai jos "state membre neparticipante", trebuie să aplice politicile care au ca obiectiv un grad înalt de convergență durabilă; întrucât este necesar ca aceste state să prezinte programe pe termen mediu, denumite mai jos "programe de convergență", întrucât este necesar să se definească elementele principale ale acestor programe de convergență;

(10) întrucât în Rezoluția sa din 16 iunie 1997 privind stabilirea unui mecanism al cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii Economice și Monetare, Consiliul European a emis linii directoare politice ferme în conformitate cu care se stabilește un mecanism al cursului de schimb în etapa a treia a UEM, denumită mai jos "UEM 2", întrucât monedele statelor membre neparticipante care aderă la UEM 2 vor avea un curs central în raport cu euro, care va constitui un punct de referință pentru a se aprecia caracterul adecvat al politicilor lor; întrucât UEM2 urmează să contribuie și la protejarea lor și a statelor membre care adoptă euro de presiunile de pe piețele valutare; întrucât pentru a face posibilă supravegherea adecvată în cadrul Consiliului, statele membre neparticipante care nu aderă la UEM 2 vor prezenta totuși politici în cadrul programelor lor de convergență orientate spre stabilitate, evitând în acest mod fluctuații reale ale cursului de schimb și fluctuații excesive ale cursului de schimb nominal;

(11) întrucât o convergență durabilă a fundamentelor economice este o condiție preliminară pentru sustenabilitatea stabilității cursului de schimb;

(12) întrucât e necesar să stabilească un orar pentru prezentarea programelor de stabilitate și a celor de convergență și a actualizării acestora;

(13) întrucât, în interesul transparenței și al dezbaterii publice informate este necesar ca statele membre să-și facă publice programele lor de stabilitate și convergență;

(14) întrucât Consiliul, atunci când examinează și monitorizează programele de stabilitate și programenele de convergență și, în special, obiectivul bugetar pe termen mediu sau ritmul de ajustare prevăzut pentru atingerea acestui obiectiv, trebuie să țină cont de caracteristicile importante ciclice și structurale ale economiei fiecărui stat membru;

(15) întrucât în acest context trebuie acordată o atenție deosebită fluctuațiilor semnificative ale pozițiilor bugetare față de obiectivele bugetare de a fi aproape de echilibru sau în excedent; întrucât este adecvat pentru Consiliu să avertizeze timpuriu pentru a împiedica un deficit public într-unul din statele membre să devină excesiv; întrucât în cazul unei deteriorări bugetare persistente este adecvat pentru Consiliu să-și reîntărească recomandarea și să o facă publică; întrucât Consiliul poate face recomandări statelor membre neparticipante asupra acțiunilor ce trebuie întreprinse pentru a pune în practică programele lor de convergență;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...