Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1255/1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de așteptare și de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa Directivei 91/628/CEE
Număr celex: 31997R1255

Modificări (...), Referințe (8)

În vigoare de la 02 iulie 1997

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1255/97
din 25 iunie 1997
privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de așteptare
și de modificare a planului de itinerar prevăzut
în anexa Directivei 91/628/CEE

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 91/628/CEE din 19 noiembrie 1991 privind protecția animalelor în timpul transportului și modificând Directivele 90/425/CEE și 91/496/CEE1, în special art. 13 alin. (2) și art. 14,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât, pentru ameliorarea condițiilor de transport pentru anumite categorii de animale, Directiva 91/628/CEE stabilește cerințele privind durata maximă de călătorie după care animalele trebuie să fie descărcate, hrănite, adăpate și lăsate să se odihnească cel puțin 24 ore înainte de continuarea călătoriei;

întrucât astfel de pauze obligatorii în transportul de animale pe distanțe lungi vor avea loc la punctele de așteptare;

întrucât este necesar să se stabilească criterii aplicabile în toată Comunitatea la punctele de așteptare pentru a se asigura condiții optime pentru animalele care trec prin aceste puncte și pentru a avea în vedere anumite incidente privind sănătatea animală;

întrucât, pentru a facilita controlul funcționării punctelor de așteptare, al vehiculelor și al animalelor care trec prin ele, este necesar să se prevadă păstrarea anumitor registre și stabilirea anumitor chestiuni de ordin administrativ;

întrucât, pentru a se garanta continuarea călătoriei animalelor transportate în condiții optime, autoritatea competentă trebuie să se asigure că animalele sunt apte să-și continue călătoria;

întrucât, până la adoptarea măsurilor care vizează perceperea unei taxe comunitare pentru cheltuielile ocazionate de controalele veterinare menite să confirme că animalele sunt apte să continue călătoria, trebuie să se prevadă posibilitatea ca statele membre, în conformitate cu reglementările generale ale Tratatului, să pretindă aceste cheltuieli de la operatorul respectiv;

întrucât, pentru a se asigura respectarea anumitor reguli aplicabile în punctele de așteptare, este necesară adaptarea la noile prevederi din planului de itinerar menționat la capitolul VIII din anexa Directivei 91/628/CEE;

întrucât, într-o primă etapă, este necesar să se stabilească reglementările aplicabile punctelor de așteptare care adăpostesc solipede domestice și animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină și porcină;

întrucât Comitetul Științific Veterinar a recomandat anumite cerințe minime pentru punctele de așteptare, cerințe care au fost luate în considerare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 340, 11.12.1991, p. 17. Directivă modificată ultima dată de Directiva 95/29/CE (JO L 148, 30.06.1995, p. 52).

Articolul 1

1. Prezentul regulament se aplică doar punctelor de așteptare din Comunitate care adăpostesc pentru cel puțin 24 de ore solipede domestice și animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină și porcină, conform capitolului VII din anexa Directivei 91/628/CEE și fără a aduce atingere prevederilor Directivelor 64/432/CEE1, 80/213/CEE2, 85/511/CEE3, 89/608/CEE4, 90/425/CEE5, 90/426/CEE, 91/68/CEE6, 91/496/CEE7, 92/102/CEE8 și 93/119/CE9.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...