Colegiul Fizioterapeuților din România

Hotărârea nr. 1/2018 pentru aprobarea însemnelor Colegiului Fizioterapeuților din România

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 februarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 32 lit. i) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017,

în temeiul art. 31 alin. (4) și al art. 39 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017,

Adunarea generală națională a Colegiului Fizioterapeuților din România, întrunită în ședința din data de 28 ianuarie 2018, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. -

Se aprobă însemnele - sigla și ștampilele - Colegiului Fizioterapeuților din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România,
Elena Căciulan

București, 28 ianuarie 2018.

Nr. 1.

ANEXĂ

Însemnele Colegiului Fizioterapeuților din România

Sigla Colegiului Fizioterapeuților din România

Ștampila Colegiului Fizioterapeuților din România

Ștampila colegiului teritorial

* Se completează denumirea județului în care funcționează colegiul respectiv (denumirea județului/județelor din regiunea teritorială de dezvoltare).

Dimensiune amprentă ștampilă rotundă: diametrul 3 cm

Font: Times New Roman

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...