Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2201/1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume
Număr celex: 31996R2201

Modificări (...), Referințe (6)

În vigoare de la 21 noiembrie 1996

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 2201/96
din 28 octombrie 1996
privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor
transformate pe bază de fructe și legume

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 42 și 43,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

___________

(1) JO C 52, 21.2.1996, p. 23.

(2) JO C 96, 1.4.1996, p. 276.

(3) JO C 82, 19.3.1996, p. 30.

(1) întrucât în sectorul fructelor și legumelor în ansamblul său au loc schimbări diverse de care Comisia trebuie să țină seama printr-o reorientare a normelor de bază ale organizării pieței în acest sector; întrucât, în ceea ce privește anumite produse transformate, ar trebui să se țină seama și de situația pieței internaționale; întrucât, având în vedere numeroasele schimbări la care a fost supusă organizarea comună a pieței fructelor și legumelor de la aprobarea ei inițială, ar trebui adoptat un nou regulament, din motive de claritate;

(2) întrucât anumite produse transformate au o importanță deosebită în regiunile mediteraneene ale Comunității în care prețurile de producție sunt semnificativ mai mari decât cele din țări terțe; întrucât regimul ajutorului la producție aplicat în trecut, bazat pe semnarea contractelor care garantează aprovizionări regulate ale industriei în schimbul achitării unui preț minim către producători, și+a dovedit necesitatea și ar trebui continuat; întrucât, cu toate acestea, de exemplu în cazul produselor proaspete, ar trebui întărit rolul organizațiilor de producători pentru a garanta o mai mare concentrație a furnizărilor, pentru a organiza furnizările în mod mai rațional și, în cele din urmă, pentru a facilita supravegherea respectării prețului minim la producători;

(3) întrucât, datorită legăturii care există între prețurile produselor destinate a fi consumate proaspete și prețul celor care urmează să fie transformate, ar trebui să se prevadă stabilirea prețului minim la producător în funcție de fluctuațiile pieței în sectorul fructelor și legumelor și de nevoia de a menține un echilibru corespunzător între diferitele livrări de produse proaspete;

(4) întrucât valoarea ajutorului trebuie să compenseze diferența dintre prețurile plătite producătorilor din Comunitate și prețurile plătite în țări terțe; întrucât, de aceea, trebuie stabilită o bază de calcul care să țină seama de această diferență și de impactul schimbărilor prețului minim, fără a aduce atingere aplicării anumitor elemente tehnice;

(5) întrucât, datorită marii disponibilități a materiilor prime și elasticității capacității de producție, acordarea de ajutor la producție poate duce, în anumite cazuri, la creșterea considerabilă a producției; întrucât, pentru a preîntâmpina dificultățile de livrare care ar putea decurge din aceasta, ar trebui introduse limite pentru acordarea ajutorului, fie sub forma unui prag de garantare, fie printr-un sistem de cote, în funcție de produs;

(6) întrucât, având în vedere experiența anterioară referitoare la produsele transformate pe bază de tomate, ar trebui adoptat un sistem flexibil menit să sporească dinamismul întreprinderilor și competitivitatea industriei comunitare; întrucât cotele pe grupe de produse și stat membru trebuie stabilite în mod forfetar pentru primii doi ani de punere în aplicare a noului sistem; întrucât valoarea ajutorului pentru concentrate și derivatele acestora trebuie diminuată pentru a compensa creșterea cheltuielilor determinate de creșterea cotelor pentru concentratele de tomate și celelalte produse în raport cu vechiul sistem;

(7) întrucât sectorul strugurilor uscați are anumite particularități care au dus la punerea în aplicare a unui sistem de ajutor la suprafața specializată cultivată; întrucât acest sistem, împreună cu sistemul suprafețelor maxime garantate, menit să evite extinderea disproporționată a cultivării strugurilor pentru producerea strugurilor uscați, trebuie menținut, ca și în trecut, în același regulament;

(8) întrucât se continuă acțiunile de replantare pentru a combate phylloxera; întrucât, pentru a evita oprirea acestei operațiuni, mari suprafețe rămânând astfel nereplantate, ar trebui menținut regimul de ajutor acordat producătorilor care își replantează viile pentru a combate phylloxera;

(9) întrucât, pentru a facilita livrarea produselor transformate și pentru mai buna adaptare a calității acestora la cererile pieței, ar trebui prevăzută posibilitatea stabilirii unor standarde;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...