Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2200/1996 privind organizarea comună a pieței fructelor și legumelor
Număr celex: 31996R2200

Modificări (...), Referințe (4), Reviste (1)

În vigoare de la 21 noiembrie 1996

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) 2200/96
din 28 octombrie 1996
privind organizarea comună a pieței fructelor și legumelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 42 și 43,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

(1) întrucât, la momentul actual, diferite schimbări plasează sectorul fructelor și legumelor întro situație cu totul nouă la care producătorii trebuie să se adapteze; întrucât, în consecință, se garantează reorientarea reglementărilor de bază privind organizarea pieței în acest sector; întrucât, în lumina numeroaselor modificări aduse organizării pieței de la prima sa adoptare, din motive de claritate, ar trebuie adoptat un nou regulament;

(2) întrucât se dorește introducerea în noul regulament a principalelor dispoziții ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3285/83 din 14 noiembrie 1983 de stabilire a normelor generale privind extinderea anumitor reguli adoptate de organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor(4), ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1319/85 din 23 mai 1985 pentru întărirea controlului privind aplicarea reglementărilor comunitare pentru fructe și legume(5), ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2240/88 din 19 iulie 1988 de stabilire, pentru piersici, lămâi și portocale, a reglementărilor privind aplicarea dispozițiilor art. 16b din Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1035/72 pentru organizarea comună a pieței fructelor și legumelor(6), ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1121/89 din 27 aprilie 1989 privind introducerea unui prag de intervenție pentru mere și conopidă(7) și ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1198/90 din 7 mai 1990 prin care se înființează un registru comunitar pentru culturile de citrice(8); întrucât aceste regulamente ar trebui, ca urmare, abrogate;

___________

(1) JO C 52, 21.02.1996, p. 1.

(2) JO C 96, 01.04.1996, p. 269.

(3) JO C 82, 19.03.1996, p. 21.

(4) JO C 325, 22.11.1983, p. 8, regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 220/92 (JO L 24, 01.02.1992, p. 7).

(5) JO L 137, 27.05.1985, p. 39, regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 404/93 (JO L 47, 25.02.1993, p. 1).

(6) JO L 198, 26.07.1988, p. 9, regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1327/95 (JO L 128, 13.06.1995, p. 8).

(7) JO L 118, 29.04.1989, p. 27, regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1327/95 (JO L 128, 13.06.1995, p. 8).

(8) JO L 119, 11.05.1990, p. 59.

(3) întrucât clasificările făcute pe baza standardelor comune obligatorii pentru fructele și legumele comercializate în interiorul Comunității și exportate în terțe țări oferă un cadru de referință ce încurajează comerțul corect, transparența pieței și, în același timp, elimină produsele de o calitate nesatisfăcătoare de pe piață; întrucât respectarea acestor standarde contribuie, în același timp, la creșterea profitabilității producției;

(4) întrucât, pentru o mai mare ușurință, ar fi de dorit adoptarea unor standarde pentru fructe și legume care să aibă un impact relativ mare asupra pieței și care să țină cont de standardele adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE/NU); întrucât este necesară stabilirea termenilor prin care aceste standarde internaționale să fie adaptate la cerințele specifice ale Comunității;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...