Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1243/2018 privind completarea unor reglementări contabile

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 februarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 4 alin. (1) și a art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se introduc conturile 4315 "Contribuția de asigurări sociale (P)", 4316 "Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P)", 436 "Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)" și 646 "Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă".

Art. 2. -

În Planul de conturi cuprins la punctul 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se introduc conturile 4315 "Contribuția de asigurări sociale (P)", 4316 "Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P)", 436 "Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)" și 646 "Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă".

Art. 3. -

În Planul de conturi general cuprins la punctul 344 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, se introduc conturile 4315 "Contribuția de asigurări sociale (P)", 4316 "Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P)", 436 "Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)" și 646 "Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă".

Art. 4. -

Conturile prevăzute la art. 1-3 se utilizează pentru înregistrarea contribuțiilor datorate, potrivit titlului V "Contribuții sociale obligatorii" al Codului fiscal, pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 5 februarie 2018.

Nr. 1.243.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...