Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 16/1995 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare
Număr celex: 31995L0016

Modificări (1), Referințe (6)

În vigoare de la 07 septembrie 1995 până la 19 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI ȘI PARLAMENTULUI EUROPEAN 95/16/CE
din 29 iunie 1995
de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189b din Tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 17 mai 1995,

întrucât statele membre sunt responsabile, pe teritoriul lor, pentru sănătatea și siguranța cetățenilor;

întrucât alin. (65) și (68) din Cartea albă privind realizarea pieței interne, aprobată de Consiliul European în iunie 1985, prevede o nouă abordare a apropierii legislative;

întrucât Directiva Consiliului 84/529/CEE din 17 septembrie 1984 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoarele cu acționare electrică, hidraulică sau oleoelectrică4 nu asigură libera circulație a tuturor tipurilor de ascensoare; întrucât disparitățile dintre dispozițiile obligatorii ale diferitelor sisteme naționale pentru tipurile de ascensoare nereglementate de Directiva 84/529/CEE constituie bariere în calea comerțului în interiorul Comunității; întrucât, prin urmare, se impune armonizarea reglementărilor naționale privind ascensoarele;

întrucât Directiva Consiliului 84/528/CEE din 17 septembrie 1984 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la dispozițiile comune pentru dispozitivele de ridicat și manevrare mecanică5 servește ca directivă cadru pentru două directive specifice, respectiv Directiva 84/529/CEE și Directiva Consiliului 86/663/CEE din 22 decembrie 1986 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la camioanele industriale autopropulsate6, abrogată de Directiva Consiliului 91/368/CEE din 20 iunie 1991 de modificare a Directivei 89/392/CEE de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la mecanisme7;

___________

1 JO C 62, 11.03.1992, p. 4 și JO C 180, 02.07.1993, p. 11.

2 JO C 287, 04.11.1992, p. 2.

3 Avizul Parlamentului European din 29 octombrie 1992 (JO C 305, 23.11.1992, p. 114), Poziția Comună a Consiliului din 16 iunie 1994 (JO C 232, 20.08.1994, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 28 septembrie 1994 (JO C 305, 31.10.1994, p. 48).

4 JO L 300, 19.11.1984, p. 86. Directivă modificată ultima dată de Directiva 90/486/CEE (JO L 270, 02.10.1990, p. 21).

5 JO L 300, 19.11.1984, p. 72. Directivă modificată ultima dată de Directiva 88/665/CEE (JO L 382, 31.12.1988, p. 42).

6 JO L 384, 31.12.1986, p. 12.

7 JO L 198, 22.07.1991, p. 16.

întrucât la 8 iunie 1995 Comisia a adoptat Recomandarea 95/216/CE1 către statele membre privind îmbunătățirea siguranței ascensoarelor existente;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...