Consiliul Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar
Număr celex: 31992R2913

Modificări (1), Referințe (29), Reviste (2), Practică judiciară

În vigoare de la 19 octombrie 1992 până la 30 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) Nr. 2913/92
din 12 octombrie 1992
de instituire a Codului Vamal Comunitar

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 28, 100a și 113,

având în vedere propunerea Comisiei1,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât Comunitatea se bazează pe o uniune vamală; întrucât este recomandabilă atât în interesul comercianților Comunității, cât și al autorităților vamale, constituirea într-un cod a dispozițiilor legislației vamale care în prezent sunt cuprinse într-un număr mare de regulamente și directive ale Comunității; întrucât această sarcină este de o importanță fundamentală din punctul de vedere al pieței interne;

întrucât un astfel de Cod vamal comunitar (denumit în continuare "Cod") trebuie să cuprindă legislația vamală actuală; întrucât este totuși recomandabilă modificarea legislației pentru a o face mai unitară, pentru a o simplifica și a remedia anumite omisiuni care există încă în vederea adoptării unei legislații comunitare complete în acest domeniu;

întrucât, pe baza conceptului de piață internă, Codul trebuie să conțină reglementările și procedurile generale care asigură aplicarea tarifului și a altor măsuri introduse la nivel comunitar în legătură cu comerțul de mărfuri dintre Comunitate și țări terțe; întrucât trebuie să cuprindă, printre altele, și aplicarea de măsuri comune în domeniul politicii agricole și comerciale, luând în considerare cerințele acestor politici comune;

întrucât pare recomandabil să se menționeze că acest Cod este aplicabil fără să contravină unor dispoziții specifice referitoare la alte domenii; întrucât astfel de reglementări specifice pot exista sau pot fi introduse, inter alia, în contextul legislației privind agricultura, statistica, politica comercială sau resursele proprii;

întrucât, pentru a asigura echilibrul dintre necesitățile autorităților vamale în ceea ce privește asigurarea unei aplicări corecte a legislației vamale, de o parte, și dreptul comercianților de a fi tratați corect, de alta, autoritățile menționate trebuie să primească, inter alia, puteri de control extinse, iar comercianții menționați, dreptul de acțiune; întrucât aplicarea sistemului de acțiune în domeniul vamal obligă Marea Britanie să introducă noi proceduri administrative care nu pot intra în vigoare mai devreme de 1 ianuarie 1995;

întrucât, având în vedere importanța majoră a comerțului exterior pentru Comunitate, formalitățile și controalele vamale ar trebui eliminate sau păstrate la un nivel minim;

întrucât este importantă garantarea aplicării uniforme a acestui Cod și prevederea în acest scop a unei proceduri comunitare care să permită adoptarea procedurilor pentru aplicarea ei într-un interval de timp adecvat; întrucât trebuie înființat un Comitet al Codului Vamal pentru a asigura cooperarea eficientă și strânsă între statele membre și Comisie în acest domeniu;

întrucât trebuie acordată o atenție deosebită, în procesul de adoptare a măsurilor necesare punerii în aplicare a acestui Cod, pentru a împiedica orice fraudă sau neregulă care pot afecta în mod nedorit bugetul general al Comunităților Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO C 128, 23.05.1 990, p. 1.

2 JO C 72, 18.03. 1991, p. 176 și Decizia din 16 septembrie 1992 (încă nepublicată în Jurnalul Oficial).

3 JO C 60, 8.03. 1991, p. 5.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...