Consiliul Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2075/1992 privind organizarea comună a pieței în sectorul tutunului brut
Număr celex: 31992R2075

Modificări (1)

În vigoare de la 30 iulie 1992 până la 31 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CEE) NR. 2075/92 AL CONSILIULUI
din 30 iunie 1992
privind organizarea comună a pieței în sectorul tutunului brut

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 42 și 43,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât funcționarea și dezvoltarea pieței comune în sectorul produselor agricole trebuie să fie însoțită de stabilirea unei politici agricole comune, care să cuprindă în special organizarea comună a pieței care poate lua forme diferite, în funcție de produs;

întrucât scopul politicii agricole comune este îndeplinirea obiectivelor articolului 39 din tratat și, cu precădere în sectorul tutunului brut, stabilizarea piețelor și atingerea unui nivel de trai ridicat pentru populația ocupată în sectorul agricol respectiv; întrucât aceste obiective pot fi îndeplinite prin adaptarea resurselor la cerințe, în special prin intermediul unei politici a calității;

întrucât situația actuală de pe piața tutunului, unde oferta nu corespunde cererii, necesită o revizie generală substanțială a măsurilor comunitare care au reglementat piața până acum, asigurând în același timp continuitatea cultivării tutunului de către producătorii tradiționali; întrucât o asemenea revizie generală necesită simplificarea mecanismelor de gestiune a pieței, limitarea producției în funcție de cerințele pieței și de constrângerile bugetare și mijloace de control mai drastice care să asigure realizarea în totalitate, de către mecanismele de gestiune, a obiectivelor organizării comune a pieței;

întrucât varietățile de tutun pot fi clasificate în grupe în funcție de tehnica de cultivare și de costurile de producție, ținând seama de denumirile utilizate în comerțul internațional;

întrucât concurența de pe piața tutunului necesită sprijinirea producătorilor tradiționali de tutun; întrucât sprijinul acordat trebuie să se bazeze pe un sistem de prime care să permită vânzarea tutunului de către Comunitate;

întrucât sistemul de prime poate fi administrat eficient prin intermediul contractelor de cultură încheiate între cultivatori și unitățile prim-procesatoare, care garantează piețe de desfacere stabile pentru cultivatori și aprovizionări regulate pentru unitatea de procesare; întrucât prin plata, de către unitatea de procesare către producător, a unei sume echivalente cu valoarea primei, la termenul de livrare a tutunului în conformitate cu contractul, sub rezerva conformității cu cerințele de calitate specificate, se asigură sprijinirea cultivatorilor și, în același timp, se facilitează gestiunea sistemului de prime;

întrucât, pentru a limita producția de tutun în Comunitate și pentru a descuraja producția de varietăți pe care piața nu le poate prelua imediat, este necesar să se stabilească un prag maxim global de garanție pentru Comunitate, care să fie divizat, anual, în praguri specifice de garanție pentru grupele de varietăți în cauză;

întrucât, în vederea respectării pragurilor de garanție, este necesar să se instituie un sistem de cote de procesare pentru o perioadă de timp limitată; întrucât, pentru o perioadă de tranziție, statele membre trebuie să aloce cote de procesare companiilor respective, în cadrul pragurilor de garanție, urmând ca normele comunitare create în acest scop să fie aplicate pentru a asigura o alocare corectă pe baza cantităților procesate în trecut, însă fără a lua în seamă nivelurile anormale de producție; întrucât se vor lua măsurile necesare pentru a permite ulterior alocarea cotelor către producători, în condiții satisfăcătoare; întrucât statele membre care dețin datele necesare pentru alocarea cotelor producătorilor pe baza rezultatelor obținute în trecut trebuie să fie autorizate în acest sens;

întrucât unitățile prim-procesatoare nu trebuie să încheie contracte de cultură pentru cantități care depășesc cotele alocate; întrucât rambursarea primelor trebuie să fie limitată la o sumă corespunzătoare cotei;

întrucât, inițial, trebuie luate măsuri pentru ca sistemele de prime și de limitare a producției să se desfășoare până în 1997, astfel încât acestea să poată fi revizuite ținând seama de experiența acumulată în vederea adaptării lor eventuale pentru perioada ulterioară;

întrucât măsurile de orientare a producției pot contribui la stabilizarea pieței tutunului și la îmbunătățirea calității producției; întrucât acordarea de ajutoare specifice va permite grupurilor de producători să contribuie la îmbunătățirea organizării și orientării producției; întrucât programul de cercetare finanțat cu veniturile încasate din deducerile din prime va permite alinierea cultivării tutunului la cerințele comunitare în ceea ce privește sănătatea publică; întrucât, în cele din urmă, este necesar un program de conversie pentru cultivatorii varietăților de tutun Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna IIc și hibrizii de tutun Geudertheimer, având în vedere importanța acestor varietăți pentru economia anumitor regiuni din Comunitate;

întrucât instituirea pieței unice necesită un sistem de comercializare unic la frontierele externe;

întrucât restricțiile cantitative la frontierele externe ale Comunității pot fi anulate; întrucât, cu toate acestea, în cazul unor situații excepționale, Comunitatea trebuie să poată lua de îndată, toate măsurile necesare pentru a proteja piața comunitară împotriva perturbărilor de orice fel;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...