Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 85/1992 privind aplicarea măsurilor de promovare a îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, al celor care au născut de curând sau care alăptează (a zecea directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)
Număr celex: 31992L0085

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (12), Practică judiciară

În vigoare de la 28 noiembrie 1992

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 92/85/CEE
din 19 octombrie 1992
privind aplicarea măsurilor de promovare a îmbunătățirii securității
și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, al
celor care au născut de curând sau care alăptează (a zecea directivă
specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei, prezentată în urma consultării Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă1,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 118a din Tratat prevede obligativitatea Consiliului de a adopta, prin intermediul directivelor, cerințe minime pentru a încuraja îmbunătățirea condițiilor de lucru, în vederea protejării sănătății și securității lucrătorilor;

întrucât prezenta directivă nu justifică o eventuală scădere a nivelurilor de protecție deja atinse în fiecare dintre statele membre, acestea angajându-se, în temeiul Tratatului, să promoveze ameliorarea condițiilor existente în acest domeniu și să armonizeze aceste condiții, menținând totodată îmbunătățirile deja făcute;

întrucât potrivit art. 118a din Tratat, directivele menționate trebuie să evite impunerea de constrâgeri administrative, financiare și juridice care ar împiedica crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât, în temeiul Deciziei 74/325/CEE4, modificată ultima dată de Actul de Aderare din 1985, Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății în muncă este consultat de Comisie în vederea elaborării de propuneri în acest domeniu;

întrucât Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată la Consiliul European de la Strasbourg, pe 9 decembrie 1989, de către șefii de stat și de guvern ai celor 11 state membre, stabilește, în special la alin. (19), următoarele:

"Orice lucrător trebuie să beneficieze de condiții satisfăcătoare de protecție a sănătății în mediul său de lucru. Trebuie luate măsuri adecvate pentru armonizarea ulterioară a condițiilor din acest domeniu, menținându-se îmbunătățirile deja realizate";

întrucât Comisia, în programul său de acțiune privind aplicarea Cartei comunitare a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, și-a fixat, printre alte obiective, adoptarea de către Consiliu a unei directive privind protecția femeilor gravide la locul de muncă;

întrucât art. 15 din Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind aplicarea măsurilor de promovare a îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă5 prevede ca grupele supuse în mod deosebit riscurilor să fie protejate împotriva pericolele care le afectează în mod special munca;

întrucât lucrătoarele gravide, cele care au născut de curând sau care alăptează trebuie considerate, în multe privințe, un grup supus unor riscuri specifice și întrucât trebuie luate măsuri cu privire la securitatea și sănătatea lor;

întrucât protecția securității și sănătății lucrătoarelor gravide, a lucrătoarelor care au născut de curând sau care alăptează nu trebuie să defavorizeze femeile pe piața muncii și nici să acționeze în detrimentul directivelor privind egalitatea tratamentului aplicat femeilor și bărbaților;

întrucât anumite activități pot să prezinte un risc anume de expunere la agenți, procese sau condiții de muncă nocive pentru lucrătoarele gravide, cele care au născut de curând sau care alăptează; întrucât astfel de riscuri trebuie evaluate, iar rezultatul evaluărilor trebuie comunicat lucrătoarelor și/sau reprezentanților acestora;

întrucât în cazul în care rezultatul acestei evaluări arată existența unui risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătoarelor, trebuie prevăzută o modalitate de protecție a acestora;

întrucât lucrătoarele gravide și cele care alăptează nu trebuie să efectueze activități care, în urma evaluărilor, prezintă riscul unei expuneri la anumiți agenți sau la condiții de muncă deosebit de nocive, care pun în pericol securitatea sau sănătatea acestor lucrătoare;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...