Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 43/1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică
Număr celex: 31992L0043

Modificări (...), Referințe (31)

În vigoare de la 22 iulie 1992

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 92/43/CEE
din 21 mai 1992
privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună
și floră sălbatică

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 130s,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, inclusiv conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, sunt obiective comunitare esențiale și de interes general, conform art. 130r din Tratat;

întrucât politicile Comunității Europene și programul de acțiune în domeniul mediului (1987-1992)(4) dispun adoptarea unor măsuri de conservare a naturii și a resurselor naturale;

întrucât, scopul său principal fiind să promoveze menținerea biodiversității luând în considerare aspectele economice, sociale, culturale și regionale, prezenta directivă contribuie la atingerea obiectivului mai general al dezvoltării durabile; întrucât respectiva menținere a biodiversității presupune uneori menținerea sau chiar încurajarea activităților umane;

întrucât, pe teritoriul european al statelor membre, habitatele naturale continuă să se deterioreze și din ce în ce mai multe specii sălbatice sunt periclitate; întrucât habitatele și speciile amenințate fac parte din patrimoniul natural al Comunității, iar pericolele care le amenință sunt adesea de natură transfrontalieră, trebuie adoptate reglementări comunitare de conservare a acestora;

întrucât, în ceea ce privește anumite tipuri de habitate naturale și anumite specii amenințate, trebuie găsit un mod de a le desemna ca priorități, astfel încât măsurile de conservare a lor să poată fi puse în aplicare cât mai repede;

întrucât, pentru a menține sau a readuce habitatele naturale sau speciile sălbatice de importanță comunitară la un stadiu corespunzător de conservare, trebuie desemnate arii speciale de conservare, astfel încât să se creeze o rețea ecologică europeană coerentă, conform unui program bine stabilit;

întrucât toate ariile desemnate, inclusiv cele clasificate în prezent sau de acum înainte ca arii de protecție specială în conformitate cu Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979

___________

(1) JO C 247, 21.09.1988, p. 3 și JO C 195, 03.08.1990, p. 1.

(2) JO C 75, 20.03.1991, p. 1.

(3) JO C 31, 06.02.1991, p. 25.

(4) JO C 328, 07.12.1987, p. 1.

privind conservarea păsărilor sălbatice(1), vor trebui incluse în rețeaua ecologică europeană coerentă;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...