Consiliul Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2092/1991 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare
Număr celex: 31991R2092

Modificări (...), Referințe (7)

În vigoare de la 22 iulie 1991

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 2092/91
din 24 iunie 1991
privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea
acesteia pe produsele agricole și alimentare

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 43,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât cererea din partea consumatorilor pentru produse agricole și alimentare produse în mod ecologic este în creștere; întrucât o nouă piață pentru produse agricole este astfel creată datorită acestui fenomen;

întrucât prețul de piață al acestor produse este mai mare, iar această metoda de producție implică utilizarea mai puțin intensivă a pământului; întrucât, de aceea, în contextul reorientării politicii agricole comune, acestă metodă de producție poate contribui la realizarea unui echilibru mai bun între cererea și oferta de produse agricole, protecția mediului și conservarea spațiului rural;

întrucât, ca răspuns la cererea în creștere, produsele agricole și alimentare sunt plasate pe piață cu indicații care specifică sau sugerează cumpărătorilor că acestea au fost produse ecologic sau fără utilizarea produselor chimice sintetice;

întrucât unele state membre au adoptat deja norme administrative și controale pentru utilizarea acestor indicații;

întrucât un cadru de norme comunitare privind producția, etichetarea și controlul permite protejarea agriculturii ecologice în măsura în care acesta va garanta condiții de concurență loială între producătorii produselor care poartă aceste indicații și va împiedica anonimatul pe piața de produse ecologice prin asigurarea transparenței în toate fazele de producție și transformare, îmbunătățind astfel credibilitatea acestor produse în ochii consumatorilor;

întrucât metodele de producție ecologică reprezintă o metodă specifică de producție la nivel de exploatație agricolă; întrucât, în consecință, ar trebui să se prevadă ca, pe etichetele produselor transformate, indicațiile privind metodele de producție ecologică să se refere la caracteristicile ingredientelor obținute prin aceste metode;

întrucât, pentru aplicarea normelor preconizate, ar trebui să se prevadă proceduri flexibile prin care anumite detalii tehnice sau măsuri să poată fi modificate, completate sau precizate pentru a ține seama de experiența acumulată; întrucât, într-o perioadă adecvată, prezentul regulament va fi completat cu dispoziții echivalente privind producția de animale;

întrucât, în interesul producătorilor și cumpărătorilor de produse care conțin indicații privind metodele ecologice de producție, ar trebui să fie prevăzute principiile minime ce trebuie respectate pentru ca produsele să fie prezentate cu aceste indicații;

întrucât metodele ecologice de producție impun restricții semnificative privind utilizarea îngrășămintelor și pesticidelor care pot avea efecte dăunătoare asupra mediului sau pot determina prezența reziduurilor în produsul agricol; întrucât, în acest context, practicile acceptate în Comunitate în momentul adoptării prezentului regulament trebuie să fie respectate în conformitate cu codurile de practică în vigoare în Comunitate în acel moment; întrucât, mai mult decât atât, în viitor trebuie să fie stabilite principiile care reglementează omologarea produselor ce pot fi utilizate în acest tip de agricultură;

întrucât, mai mult decât atât, agricultura ecologică implică practici diverse de cultivare și utilizarea limitată a îngrășămintelor și a amelioratorilor de sol nesintetici cu solubilitate scăzută; întrucât ar trebui specificate aceste practici și stabilite condițiile de utilizare a anumitor produse nesintetice;

întrucât procedurile prevăzute fac posibilă completarea anexei I, în cazul în care acest lucru devine necesar, cu dispoziții mai specifice, în scopul de a evita prezența în produsele obținute prin astfel de metode de producție a anumitor reziduuri de produse chimice sintetice provenite de la alte surse decât cele agricole (contaminarea mediului);

întrucât, pentru a asigura conformitatea cu normele privind producția, toate stadiile de producție și comercializare ar trebui, în mod normal, să fie supuse controlului;

întrucât toți operatorii care produc, prepară, importă sau comercializează produse ce conțin indicații privind metodele ecologice de producție trebuie să facă obiectul unui sistem de control regulat care să îndeplinească cerințele minime comunitare și să fie dus la îndeplinire de autorități de control desemnate și/sau de către organisme autorizate și supravegheate; întrucât ar trebui ca o indicație de control comunitar să poată să apară pe eticheta produselor supuse acestui sistem de control,

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...