Consiliul Comunităților Europene

Regulamentul nr. 295/1991 de stabilire a unor norme comune pentru un sistem de compensare a refuzului la îmbarcare în transportul aerian regulat
Număr celex: 31991R0295

Modificări (...)

În vigoare de la 08 februarie 1991

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CEE) nr. 295/91 AL CONSILIULUI
din 4 februarie 1991
de stabilire a unor norme comune pentru un sistem de compensare a
refuzului la îmbarcare în transportul aerian regulat

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 84 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât măsurile de liberalizare adoptate de Consiliu în iulie 1990 reprezintă încă un pas în direcția unei politici comune pe deplin dezvoltate în domeniul transportului aerian;

întrucât este necesară o acțiune comună în domeniul protecției intereselor utilizatorilor transportului aerian, pentru a asigura o dezvoltare echilibrată, ținând seama de mediul în plină schimbare în care trebuie să opereze transportatorii aerieni;

întrucât practica actuală din domeniul compensării refuzului la îmbarcare diferă considerabil între transportatorii aerieni;

întrucât anumite standarde comune minime în domeniul compensării refuzului la îmbarcare ar trebui să asigure menținerea calității serviciilor oferite de transportatorii aerieni într-un context de concurență crescută;

întrucât un transportator aerian ar trebui obligat să stabilească norme de îmbarcare în cazul unui zbor suprarezervat;

întrucât ar trebui definite drepturile pasagerilor în cazul în care li se refuză îmbarcarea;

întrucât transportatorii aerieni ar trebui obligați să plătească compensații și să ofere servicii suplimentare pasagerilor cărora li se refuză îmbarcarea;

întrucât pasagerii ar trebui informați clar cu privire la normele aplicabile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO C 129, 24.5.1990, p. 15.

2 JO C 19, 28.1.1991.

3 JO C 31, 6.2.1991.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...