Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 692/1991 de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu
Număr celex: 31991L0692

Modificări (...), Referințe (9)

În vigoare de la 31 decembrie 1991

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 91/692/CEE
din 23 decembrie 1991
de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind aplicarea
anumitor directive referitoare la mediu

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 130s,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetul Economic și Social3,

întrucât anumite directive comunitare privind mediul prevăd întocmirea de către statele membre a unui raport cu privire la punerea în aplicare a acestor directive; întrucât aceste rapoarte fac obiectul unui raport de sinteză elaborat de către Comisie; întrucât alte directive privind mediul nu prevăd întocmirea unor astfel de rapoarte;

întrucât dispozițiile existente privind întocmirea de rapoarte prezintă un caracter disparat atât în ceea ce privește periodicitatea, cât și conținutul lor;

întrucât este important să se introducă această obligație în același timp pentru statele membre și pentru Comisie pentru a permite o evaluare a gradului de aplicare a acestor directive pe întregul teritoriu al Comunității, precum și pentru a oferi opiniei publice instrumentul de informare aferent acestei materii;

întrucât este, prin urmare, necesar să se armonizeze dispozițiile existente astfel încât acestea să devină mai complete și mai coerente pe o bază sectorială; întrucât pare adecvat ca periodicitatea cu care statele membre întocmesc aceste rapoarte și le transmit Comisiei să fie de trei ani, cu un interval de un an pe sectorul în cauză; întrucât rapoartele vor fi redactate pe baza unui chestionar stabilit de Comisie, asistată de un comitet, și transmis statelor membre șase luni înainte de începutul perioadei cuprinse în raport; întrucât Comisia va publica un raport de sinteză pe sector în cele nouă luni care urmează comunicării de către statele membre a respectivului lor raport;

întrucât, în ceea ce privește, în special, punerea în aplicare a Directivei Consiliului 76/160/CEE din 8 decembrie 1975 privind calitatea apei de îmbăiere4, modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1985, raportul aferent ar trebui să apară anual și suficient de devreme pentru a informa publicul asupra calității apei de îmbăiere pentru perioada cea mai recentă;

întrucât măsurile necesare care trebuie adoptate de către statele membre nu implică adoptarea de acte legislative sau reglementări atunci când elaborarea de rapoarte asupra punerii în aplicare a directivelor comunitare nu impune în prezent adoptarea unor astfel de dispoziții la nivelul statelor membre,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 214, 29.8.1990, p. 6.

2 JO C 19, 28.1.1991, p. 587.

3 JO C 60, 8.3.1991, p. 5.

4 JO L 31, 5.2.1976, p. 1.

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...