Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 689/1991 privind deșeurile periculoase
Număr celex: 31991L0689

Modificări (...), Referințe (5)

În vigoare de la 31 decembrie 1991

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 91/689/CEE A CONSILIULUI
din 12 decembrie 1991
privind deșeurile periculoase

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 103s,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât Directiva 78/319/CEE a Consiliului din 20 martie 1978 privind deșeurile toxice și periculoase4, a stabilit normele Comunității privind eliminarea deșeurilor periculoase; întrucât în scopul de a se lua în considerație experiența câștigată în aplicarea acelei directive de către statele membre, este necesar să se modifice normele și să se înlocuiască Directiva 78/319/CEE prin prezenta directivă;

întrucât rezoluția Consiliului din 7 mai 1990 privind politica privind deșeurile5 și programul de acțiune al Comunității Europene asupra mediului, care a fost subiectul rezoluției Consiliului Comunității Europene și reprezentanților guvernelor statelor membre, întâlnirea din cadrul Consiliului din 19 octombrie 1987

privind continuarea și aplicarea unei politici a Comunității Europene și programului de acțiune asupra mediului (1987 - 1992)6 preconizează măsurile comunitare pentru a îmbunătății condițiile în care deșeurile sunt eliminate și gestionate;

întrucât normele generale aplicabile gestionării deșeurilor au fost stabilite prin Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile7, astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/156/CEE8, se aplică, de asemenea, la gestionarea deșeurilor periculoase;

întrucât gestionarea corectă a deșeurilor periculoase necesită norme suplimentare, imperioase, pentru a lua în considerare natura specială a unor asemenea deșeuri;

întrucât este necesar, în scopul de a îmbunătăți eficiența gestionării deșeurilor periculoase în Comunitate, să se folosească o definiție precisă și uniformă a deșeurilor periculoase bazată pe experiență;

întrucât este necesar să se asigure că eliminarea și valorificarea deșeurilor periculoase sunt supravegheate în cel mai bun mod posibil;

întrucât trebuie să fie posibil să se adapteze rapid dispozițiile prezentei directive la progresul științific și tehnic; întrucât, de asemenea, comitetul creat prin Directiva 75/442/CEE trebuie împuternicit să adapteze prevederile prezentei directive la un astfel de progres,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 295, 19.11.1988, p. 8 și JO C 42, 22.2.1990, p. 19.

2 JO C 158, 26.6.1989, p. 238.

3 JO C 56, 6.3.1989, p. 2.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...