Comisia Comunităților Europene

Directivă privind condițiile generale de igienă în exploatațiile pentru producția de lapte (89/362/CEE)
Număr celex: 31989L0362

Modificări (...)

În vigoare de la 08 iunie 1989

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA COMISIEI
din 26 mai 1989
privind condițiile generale de igienă în exploatațiile
pentru producția de lapte
(89/362/CEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 85/397/CEE din 5 august 1985 privind problemele sanitare și de poliție sanitară din cadrul schimburilor intracomunitare de lapte tratat termic1, modificată de Regulamentul (CEE) nr. 3768/852, în special art. 11 alin. (4),

întrucât laptele netratat trebuie să provină din exploatațiile de producție care întrunesc condițiile generale de igienă prevăzute la anexa A, capitolul VI din Directiva 85/397/CEE;

întrucât statele membre garantează că unitățile de producție sunt supuse unei inspecții periodice menite să asigure respectarea normelor de igienă;

întrucât, în vederea inspecției exploatațiilor de producție trebuie stabilit un cod general de igienă care să precizeze condițiile generale de igienă ce trebuie îndeplinite de unitățile de producție și în special condițiile referitoare la întreținerea spațiilor de producție și la condițiile de muls;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul comitetului veterinar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 226, 24.08.1985, p. 13.

2 JO L 362, 31.12.1985, p. 8.

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...