Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1176/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La capitolul II "Aprobarea, depunerea și componența situațiilor financiare" punctul 2.7.2.3 "Corectarea erorilor contabile" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.7.2.3. Eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea și depunerea situațiilor financiare, vor fi corectate în anul în care acestea se constată.

Corectarea erorilor contabile aferente exercițiilor precedente, apărute în urma unor greșeli matematice, a greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a tranzacțiilor și altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii și capitaluri, iar cele referitoare la venituri și cheltuieli se efectuează în contul 117 «Rezultatul reportat».

Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții.

În notele la situațiile financiare trebuie prezentate informații suplimentare cu privire la erorile constatate."

2. La capitolul VI "Planul de conturi general pentru instituțiile publice":

2.1. La clasa 2 "Conturi de active fixe", la grupa 28 "Amortizări privind activele fixe":

a) se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2810200 "Amortizarea construcțiilor" și se introduc conturile contabile sintetice de gradul III, astfel:

- 2810201 "Amortizarea construcțiilor - drumuri publice";

- 2810202 "Amortizarea construcțiilor - drumuri industriale și agricole;

- 2810203 "Amortizarea construcțiilor - infrastructură pentru transport feroviar";

- 2810204 "Amortizarea construcțiilor - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și viaducte; viaducte";

- 2810205 "Amortizarea construcțiilor - tunele";

- 2810206 "Amortizarea construcțiilor - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare";

- 2810207 "Amortizarea construcțiilor - canale pentru navigație";

- 2810208 "Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții".

b) se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2810300 "Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor" și se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III:

- 2810301 "Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)";

- 2810302 "Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare";

- 2810303 "Amortizarea mijloacelor de transport";

- 2810304 "Amortizarea animalelor și plantațiilor".

2.2. La clasa 2 "Conturi de active fixe", la grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe":

a) se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2910200 "Ajustări pentru deprecierea construcțiilor" și se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III:

- 2910201 "Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - drumuri publice";

- 2910202 "Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - drumuri industriale și agricole;

- 2910203 "Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - infrastructură pentru transport feroviar";

- 2910204 "Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și viaducte; viaducte";

- 2910205 "Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - tunele";

- 2910206 "Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare";

- 2910207 "Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - canale pentru navigație";

- 2910208 "Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții".

b) se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2910300 "Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor" și se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III:

- 2910301 "Ajustări pentru deprecierea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)";

- 2910302 "Ajustări pentru deprecierea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare";

- 2910303 "Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de transport";

- 2910304 "Ajustări pentru deprecierea animalelor și plantațiilor".

2.3. La clasa 3 "Conturi de stocuri și producție în curs de execuție", la grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție" se elimină contul contabil sintetic de gradul II 39700 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" și contul contabil sintetic de gradul III "3970000 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" și se introduc conturile contabile sintetice de gradul II și III, astfel:

- 39701 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor";

- 3970100 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor";

- 39702 "Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului";

- 3970200 "Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului";

- 39703 "Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ- teritoriale";

- 3970300 "Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ- teritoriale".

2.4. La clasa 4 "Conturi de terți", la grupa 43 "Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate", după contul sintetic de gradul III 4310500 "Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II și III:

- 43106 "Contribuția asiguratorie pentru muncă";

- 4310600 "Contribuția asiguratorie pentru muncă".

2.5. La grupa 48 "Decontări", după contul sintetic de gradul III 4830000 "Decontări din operații în participație" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul I, II și III:

- 484 "Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului";

- 48400 "Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului";

- 4840000 "Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului".

2.6. La clasa 5 "Conturi la trezorerii și instituții de credit", grupa 51 "Conturi la trezorerii și instituții de credit" se modifică următoarele:

- Denumirea contului 5121000 "Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populației" se modifică în 5121000 "Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populației transformate în certificate de depozit".

- După contul 5121000 "Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populației transformate în certificate de depozit" se introduce contul 5121100 "Disponibil aferent titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului".

2.7. La clasa 6 "Conturi de cheltuieli", grupa 64 "Cheltuieli cu personalul", după contul sintetic de gradul III 6450600 "Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II și III:

- 64507 "Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă";

- 6450700 "Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă".

2.8. La clasa 7 "Conturi de venituri și finanțări", grupa 74 "Venituri din contribuții de asigurări", după contul sintetic de gradul III 7450500 "Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II și III:

- 74507 "Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă";

- 7450700 "Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă".

2.9. La clasa 8, grupa 80 "Conturi în afara bilanțului", se modifică denumirea contului 8030000 "Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință" în contul 8030000 "Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință, precum și concesiuni".

3. La capitolul VII "Instrucțiunile de utilizare a conturilor":

3.1. La clasa 4 "Conturi de terți", grupa 43 "Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate", la instructarea contului contabil 431 "Asigurări sociale", creditarea contului în corespondență cu contul contabil 645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" se completează cu textul:

"

- cu contribuția asiguratorie pentru muncă",

iar la debitarea contului în corespondență cu contul contabil 770 "Finanțarea de la buget" se completează cu textul:

"

- cu sumele virate la bugetul de stat de către angajatori reprezentând contribuția asiguratorie pentru muncă".

3.2. La clasa 6 "Conturi de cheltuieli", grupa 64 "Cheltuieli cu personalul", la instructarea contului contabil 645 "Cheltuieli privind asigurările sociale", debitarea contului în corespondență cu contul contabil 431 "Asigurări sociale" se completează cu textul:

"

- cu contribuția asiguratorie pentru muncă".

3.3. La clasa 8, grupa 80 "Conturi în afara bilanțului" se elimină instructarea contului 8030000 "Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință" și se instructează contul 8030000 "Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință, precum și concesiuni":

"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența activelor fixe, a obiectelor de inventar primite în folosință, precum și a concesiunilor, pe baza documentelor întocmite în acest scop. În debitul contului se înregistrează valoarea activelor fixe, a obiectelor de inventar primite în folosință și a concesiunilor, iar în credit valoarea activelor fixe, a obiectelor de inventar și a concesiunilor restituite titularilor. Soldul contului reprezintă valoarea activelor fixe, a obiectelor de inventar, precum și a concesiunilor primite în folosință la un moment dat."

4. La capitolul XI "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor locale":

- La punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice", litera B "Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului execuției bugetului local, la sfârșitul exercițiului financiar", la operațiunea de la numărul curent 2.2. se elimină descrierea operațiunii contabile și se înlocuiește cu următorul text:

"

Diminuarea soldului contului 5210200 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» cu deficitul preluat de la instituțiile publice subordonate, finanțate integral din bugetele locale (la nivelul plăților nete de casă)".

5. La capitolul XVIII "Contabilitatea operațiunilor specifice Trezoreriei centrale":

5.1. La punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile":

- La clasa 4 "Conturi de terți", grupa 48 "Decontări" se completează cu contul 484 "Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului".

5.2. După instructarea contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" se introduce un nou cont, contul 484 "Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului", cu următorul cuprins:

"

Contul 484 «Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența raporturilor de decontare privind titlurile de stat destinate populației, emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, reprezentând sumele transmise de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la Ministerul Finanțelor Publice, precum și sumele transmise de Ministerul Finanțelor Publice către trezoreriile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Contul 484 «Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului» este un cont bifuncțional.

În debitul contului se înregistrează sumele transmise de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la Ministerul Finanțelor Publice și sumele transmise unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanțelor Publice.

În creditul contului se înregistrează sumele primite de Ministerul Finanțelor Publice de la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului și sumele primite de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului de la Ministerul Finanțelor Publice.

Soldul poate fi debitor, reprezentând sume pe care trebuie să le primească unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau creditor, reprezentând sume de virat de către Ministerul Finanțelor Publice. La consolidare, în situațiile financiare centralizate ale Trezoreriei centrale, soldul contului trebuie să fie zero.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:

48400 «Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului»

4840000 «Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului»

Contabilitatea analitică a contului se ține pe cod sector, sursă de finanțare.

Contul 484 «Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului» se debitează prin creditul conturilor:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...